Sectiuni

Utile

Bine ati venit pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Dambovita!
Calea Campulung nr 6A, 130092, Targoviste, Dambovita, Romania

Telefon : 0245/210.318; 0751.153.709; 0751.153.703; 0751.153.704; 0751.153.705

E-mail : cciadta@gmail.com ; www.ccidb.ro


Cerere depunere candidatura Colegiul de Conducere + Presedinte

Conducere_Presedinte.docx

Cerere depunere candidatura Colegiul de Conducere

Conducere.docx

Procura Speciala

procura_speciala.docx

 


 

In data de 06 ianuarie 2020, luni, - intre orele 11.00 – 11.30, la sediul NOVA HOTEL din Mun. Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14 este convocata Adunarea Generala a membrilor Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita cu urmatoarea ordine de zi:

 

-      Alegerea membrilor Colegiului de Conducere, a Presedintelui si a Comisiei de Cenzori. Termenul de depunere al candidaturilor pentru Colegiul de Conducere si Presedinte este 18.12.2019 – 31.12.2019, ora 12.00. Cererile se depun la Secretariatul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita. Modelul cererilor este disponibil pe site-ul www.ccidb.ro.  

 

 

 

Daca in data data de 06.01.2020, nu se intruneste numarul de jumatate plus unu din membrii Camerei de Comert, Adunarea Generala se va tine in data de 20.01.2020, luni, incepand cu ora 11.00 pana la 11.30, in acelasi loc si cu orice numar de membri prezenti.

 

 

 

La ambele convocari veti avea PROCURĂ SPECIALĂ din partea firmei pe care o reprezentanti. Modelul procurii speciale este disponibil pe site-ul www.ccidb.ro.”  

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR

 

CCIA DÂMBOVIȚA DIN IANUARIE 2020

 

ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CAMERELOR DE COMERȚ DIN ROMÂNIA NR. 335/ 2007 SI STATUTUL CCIA DAMBOVITA

 

 

 

I.                   PRINCIPII GENERALE

 

1.      Dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei din

 

partea unei persoane juridice se exercită de către asociatii, administratorii, administratorii – delegaţi, directorii societăţii, persoanele imputernicite sa angajeze societatea, organizaţia sau asociaţia, sau de catre orice persoana desemnata de Adunarea Generală a Asociaţilor/ Actionarilor/ Membrilor sau de catre Consiliul de Administraţie/ Consiliul Director, cu procură speciala si copie a bilantului pe anul 2018.

 

Procura speciala prin care Adunarea Generala a Asociatilor/ Actionarilor sau Consiliul de Administratie deleaga o persoana sa participe la Adunarea Generala pentru alegerea organelor de conducere ale CCIA Dambovita, va fi semnata de catre unul dintre asociati, actionari, directori. Procura este speciala deaorece in ea se specifica faptul ca delegatul respectiv va vota organele de Conducere ale CCIA Dambovita in numele acelui comerciant. Procura va avea data si numar de inregistrare. 

 

2.      Convocarea Adunării Generale se face de catre Presedintele Camerei sau de 2/3

 

din membrii Colegiului de Conducere.

 

Adunarea Generala se convoaca cu cel puţin 15 zile înainte de data fixata pentru sedinta respectiva

 

            Convocarea se va face prin anunt intr-un ziar cu raspandire la nivel local si judetean şi va cuprinde locul, data, ora şi ordinea de zi.

 

Adunarea Generala este statutar constituita la prima convocare daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor si este condusa de Presedintele Camerei sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta.

 

Termenul reconvocarii este de cel putin 7 zile si se tine cu orice numar de membrii prezenti.

 

 

 

3.      Adunarea generala alege si revoca, prin vot secret, pe buletin de vot, membrii Colegiului de Conducere, Presedintele si Comisia de cenzori.

 

4.      Calitatea de Presedinte al Camerei este incompatibila cu aceea de membru al unui partid politic sau grupare cu caracter politic pe terioriul Romaniei. 

 

5.      Lucrarile Adunarii Generale sunt deschise dupa verificarea prezentei pe baza listei nominale, de catre Presedintele in exercitiu al CCIA Dambovita care a convocat Adunarea Generala.

 

6.      Daca la prima convocare a Adunarii Generale din 06.01.2020, ora 11.00 nu s-au prezentat pana la ora 11.30, jumate plus unu din numarul membrilor Camerei, cea de-a doua Adunare Generala din data de 20.01.2020, se va tine cu orice numar de membri prezenti, de la ora 11.00 pana la ora 11.30.  

 

7.      Hotararile Adunarii Generale se iau cu jumatate plus unul din numarul membrilor prezenti.

 

8.      Pentru alegerea Colegiului de Conducere, a Comisiei de cenzori si a Presedintelui, votul va fi secret, pe buletine de vot semnate si stampilate pe verso de Seretariatul Tehnic, intr-un numar egal cu membrii prezenti la Adunarea Generala.

 

9.       Adunarea Generala alege prin vot secret membrii Colegiului de Conducere dintre  membrii CCIA Dambovita care candideaza si care au solicitat in scris la Secretariatul Camerei, inscrierea pentru aceasta functie la Camera de Comert. Dupa alegerea Colegiului de Conducere, Presedintele se alege dintre ei tot prin vot secret. Buletinele de vot cu membri care candideaza sunt multiplicate proportional cu numarul membrilor prezenti. Fiecare exemplar are data Adunarii Generale si este stampilat si semnat pe verso de catre Secretariatul Tehnic.

 

Termenul de depunere al candidaturilor pentru Colegiul de Conducere si Presedinte este 18.12.2019 – 31.12.2019, ora 12.00.

 

10.  Sunt trei (3) buletine de vot. Pentru Colegiul de Conducere, pentru Presedinte si pentru Comisia de Cenzori.

 

11.  Presedintele in functie este membru de drept al Colegiului de Conducere, conform Legii nr. 335/ 2007, Legea Camerelor de Comert din România.

 

12.  In conditiile in care o societate membra este reprezentata la vot prin procura speciala de doua sau mai multe persoane, dreptul la vot al membrului respectiv este anulat.

 

13.  Comisia de numarare a voturilor si de validare a alegerilor preia urna, numara si valideaza prin semnare pe verso buletinele de vot si intocmeste procesul verbal de validare a alegerii care va fii citit in Adunarea Genrala de catre Presedintele acestei Comisii. Sunt alesi membrii ai Colegiului de Conducere cei opt membri cu cele mai multe voturi in ordine crescatoare.

 

14.  La fel se procedeaza si la alegerea Comisiei de Cenzori.

 

15.  Alegerea Presedintelui se face dintre membrii Colegiului de Conducere.

 

16.  Fiecare membru isi exprima votul prin taierea cu o linie orizonatala, vizibila a acelor nume de candidati pe care votantul ii exclude. Buletinul de vot valabil exprimat privind candidatii la functia de Presedinte al CCIA Dambovita trebuie sa contina un singur nume ramas netaiat. Buletinele care contin mai mult de un nume taiat sunt nule, la fel si cele care au toate numele taiate.

 

17.  Este ales Presedinte al CCIA Dambovita candidatul care a obtinut jumatate + 1 din numarul de voturi valabil exprimate.

 

18.  Procedura de exercitare a votului este identitica cu procedura de la alegerea Colegiului de Conducere, la fel si numararea voturilor si validarea alegerilor cat si anuntul catre Adunarea Generala.

 

19.  Au drept de vot membrii CCIA Dambovita, care si-au achitat integral cotizatia aferenta anului 2019. Pentru a verifica acest lucru, toate SRL - urile care vor participa la Adunarea Generala pentru alegerea organelor de conducere ale CCIA Dambovita se vor prezenta cu bilantul aferent anului 2018. Orice forma de organizare juridica, infiintata in anul 2019 va avea considerata cotizatia platita la zi astfel: SRL, SRL - D - 624 lei, Asociatii si Fundatii – 1.000 lei

 

II.               PREVEDERI  TEHNICE

 

1.      Procesele verbale de numare a voturilor si de validare a alegerilor se semneaza de Comisia de numarare a voturilor si de validare a alegerilor si sunt stampilate.

 

2.      Un exemplar al procesului verbal se inregistreaza la Secretariatul CCIA Dambovita si se arhiveaza , iar un exemplar se ataseaza dosarului care contin toate documentele Adunariii Generale respective.

 

3.      Bultinele de Vot se pastreaza in plicuri separate si sigilate, plicuri ce vor fi semnate de Comisia de numarare a voturilor si de validare a alegerilor.

 

III.            DISPOZITII  FINALE

 

 

 

1.      Mandatul Organelor de Conducere ale CCIA Dambovita incepe din momentul validarii alegerilor de catre Comisia de numarare a voturilor si de validare a alegerilor.

 

 

IV.             BAREM COTIZAȚII

 

TAXA DE ÎNSCRIERE ŞI COTIZAŢIE

 

·         Taxa de înscriere pentru:

 

societăţi comerciale ................................             50 lei

 

·         Cotizaţia anuală:

 

  100 lei pentru societăţi cu o cifră de afaceri de până la 50.000 lei pentru filiale, sucursale, reprezentanţe fără personalitate juridică;

 

  150 lei pentru societăţi cu o cifră de afaceri de 50.000 – 250.000 lei;

 

  250 lei  pentru societăţi cu o cifră de afaceri de 250.000 – 500.000 lei şi reprezentanţe firme străine;

 

  350 lei  pentru societăţi cu o cifră de afaceri de 500.000 – 1.000.000 lei;

 

  500 lei  pentru societăţi cu o cifră de afaceri de 1.000.000 – 5.000.000 lei;

 

 1.000 lei pentru societăţi cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000 lei.

 

 

 

ANUNȚ

 

ALEGERI - CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA DAMBOVITA

 

Societățile comerciale care  vor să își asigure calitatea de membru al CCIA DȚA pentru anul 2019, pentru a vea drept de vot la alegerile din luna ianuarie 2020, sunt rugate să se prezinte la Departamentul Contabilitate CCIA DȚA cu copia bilanțului aferent anului 2018, pentru a verifica dacă este platită integral cotizația pe anul 2019.

 

In data de 07.11.2019 (Joi), ora 17:00 va avea loc GALA TOPUL NATIONAL AL FIRMELOR, Editia XXVI, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei la Centrul Expozitional ROMEXPO.

Gala va fi deschisa de Excelenta Sa Presedintele Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis.

Firmele dambovitene premiate in Top au fost invitate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

In data de 14.11.2019, Joi, ora 18:30 va avea loc Gala Topul Judetean al Firmelor Dambovitene, Editia XXVI, organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita la Centrul de Evenimente NOVA 2.

Barometru al performantei dambovitene in afaceri, Topul Firmelor premiaza operatorii economici din diferite sectoare de activitate precum: industrie, servicii, comert, turism, cercetare – dezvoltare si high – tech, agricultura, silvicultura si pescuit si constructii.

OPORTUNITATI

 OFERTA VANZARE CORPORATIA TOP SRL      

Oferta_CORPORATIA_TOP_SRL.pdf           

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

CURSURI_DE_FORMARE_PROFESIONALA-CCIA_DTA.xls    

OPORTUNITATE INVESTITII - CEL MAI MARE TARG EXPOZITIONAL AL CEHOSLOVACIEI

targ_expozitional.pdf

OPORTUNITATE INVESTITII - COMUNA SANNICOLAU ROMAN JUD. BIHOR

oportunitate_comuna_sannicolau.pdf                   

SPRE STIINTA SOCIETATILOR !

BORHAN_HR.doc

OPORTUNITATE ACHIZITII PRODUSE CHINA

IMPORT CHINA PDF.pdf


InfoBulletin numarul 109

InfoBulletin_numarul_109.docx

 

    Formular Bulletin nr 109  

      Clic aici

Programul pentru primire de delegații de oameni de afaceri organizate în semestrul II  2019

Program_Sept-Dec_2019.xlsx

Metodologie Topuri de Firme editia XXVI _2019

Metodologie_Topuri_de_Firme_editia_XXVI_2019.pdfhttps://www.ccina.ro/oportunitati

 

IMPORTANT!

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LANGA CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA DAMBOVITA

Arbitrajul este o modalitate alternativa de solutionare a litigiilor dintre parti. Partile recurg frecvent la aceasta procedura de solutionare a litigiilor in raporturile contractuale. Explicatia rezida din interesul agentilor economici de a-si solutiona litigiile intr-un timp scurt, beneficiind de calitatea si confidentialitatea actului de justitie infaptuit.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI:

- Termen de solutionare: intre 2 si maxim 6 luni,

- Hotararea arbitrala definitiva si obligatorie constituie titlu executoriu,

- Comunicarea hotararii arbitrale in termen scurt, ce faciliteaza executarea silita a debitorului,

- Tribunalul arbitral este constituit din arbitrii propusi de parti,

- Confidentialitate, impartialitate si profesionalism,

- Asisitenta gratuita asigurata de secretariatul Curtii.

Pentru a putea recurge la ARBITRAJ este necesara intraoducerea in contract a urmatoarei CLAUZE COMPORMISORII: " Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executare/ neexecutarea ori desfiintarea acestuia va fi solutionat de Curtea de Arbitraj de pe langa CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA DAMBOVITA"


 

 

In data de 18.04.2018, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita a avut onoarea de a primi vizita Doamnei AMPARO MARCO GUAL, Primar  Castellon, SPANIA

S-au purtat discutii privind investitiile in aceste zone si schimbul de bune practici, CCIA Dambovita exprimandu-si intreaga disponibilitate pentru concretizarea unor schimburi de experienta.

 

 


 

INFORMARE
SIAB - SALONUL INTERNATIONAL AUTOMOBILE BUCURESTI
23 MARTIE - 1 APRILIE ROMEXPO BUCURESTI


SALONUL INTERNATIONAL DE AUTOMOBILE BUCURESTI (SIAB) este unul dintre cele mai importante evenimente din domeniul automobilelor, desfasurate la nivel european  in anul 2018.
Acesta are loc intre 23 martie si 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo si isi propune sa aduca sub acelasi acoperis toate marcile de automobile prezente in Romania, noutati  si  concepte ale acestora, dar si vehicule pe doua roti, precum si echipamente si accesorii pentru acestea.
Evenimentul va căuta să integreze toate aspectele mobilității, fiind expuse tehnologii pe care industria auto le propune pentru reducerea poluării din marile orașe, dar și servicii și furnizori pentru servicii de mobilitate.
SIAB figureaza in calendarul oficial 2018 al Organizatiei Internationale a Constructorilor de Automobile (OICA) si este organizat de Romexpo in colaborare cu Camera de Comert și Industrie a Romaniei si in parteneriat cu Asociația Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA)


INFORMARE

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita a incheiat, in data de 06 februarie 2018, la CCI Banjaluka Bosnia Herzegovina, un acord de cooperare.

Acesta vizeaza asistarea si sprijinirea antreprenorilor din cele doua regiuni precum si schimbul de bune practici.

Acord cooperare


IMPORTANT

Lansarea proiectului
START UP SUD MUNTENIA”
Cod contract POCU/82/3/7/105929
 


Data: 19.02.2018
CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ DÂMBOVIȚA în calitate de Beneficiar, împreună cu S.C. TRIVENTO S.R.L. – Partener 1, ASOCIAȚIA DEZVOLTARE.RO – Partener 2 și UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE – Partener 3, derulează începând cu data de 15.01.2018 proiectul “START UP SUD MUNTENIA”, Cod SMIS 105929, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POCU, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia.
 
Valoarea totală a proiectului este de 8.482.380,98 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene din fondurile ESI (FEDR / FC / FSE / ILMT) este de 7.117.450,41 lei, echivalentă cu 85% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectivul general al proiectului este sprijinirea antreprenoriatului și creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale în regiunea Sud Muntenia, ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri, inclusiv IMM-uri inovatoare și ocupare.
 
 
Obiectivele specifice:
1.     Creșterea gradului de informare a persoanelor de peste 18 ani (șomeri și inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă) cu reședinta/domiciliul în regiunea Sud Muntenia care doresc să inființeze o afacere nonagricolă în mediul urban din regiunea Sud Muntenia cu privire la oportunitățile de antreprenoriat și ocupare, printr-o campanie privind selecția GT și a planurilor de afaceri
2.     Creșterea nivelului de pregătire a minimum 300 de persoane din regiunea Sud Muntenia cu vârsta de peste 18 ani, dintre care, minim 150 de femei, în înființarea și dezvoltarea de afaceri, prin furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale
3.     Înființarea a 36 de noi afaceri care vor angaja min 72 de persoane, prin dezvoltarea și implementarea unei scheme de minimis
4.     Oferirea de asistență și monitorizare integrate pentru inființarea, dezvoltarea și sustenabilitatea celor 36 de afaceri finanțate și celor minim 72 de locuri de muncă aferente
 
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt
1.     Indicatorii prestabiliți de rezultat:
·         72 de locuri de muncă create și existente ca urmare a sprijinului primit 
·         36 de persoane fizice si juridice infiintate
2.     Indicatori prestabiliți de realizare:
·         300 de persoane care beneficiază de sprijin
·         150 de persoane care beneficiază de sprijin, din care aceștia sunt angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă
·         150 de persoane care beneficiază de sprijin, din care aceștia sunt șomeri și inactivi
 
Proiect cofinațat din Fondurile ESI (85%) și din Bugetul național prin Programul Operațional Capital Uman cu sprijinul YEI (Youth Employment Initiative – Inițiativa de Ocupare a Tinerilor), Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zina urbană, Schema de ajutor de stat: România Start Up Plus.
Detalii suplimentare se pot obține de la:

Trimite un CV si o scrisoare de intentie semnate, prin e-mail la adresa: inscrieri@startupsudmuntenia.ro
Viziteaza site-ul proiectului la adresa: www.startupsudmuntenia.ro si completeaza procedura de inscriere.
Persoana de contact: RUSESCU GELU
Funcția: MANAGER PROIECT
Tel. 0751153705, Fax: 0245211202, e-mail: cciadta@gmail.com

 


INFORMARE

In atentia tuturor comerciantilor care tranziteaza SLOVENIA.
Incepand cu data de 01 aprilie 2018  sistemul de taxare a drumurilor in Slovenia se schimba.
Începând cu 1 aprilie 2018, Republica Slovenia va implementa un nou sistem de taxare a vehiculelor al căror gabarit depăşeşte 3,5 tone.
Odată cu introducerea noului sistem de taxare – DarsGo – plata pe loc în cadrul staţiilor de taxare, precum şi plata electronică prin sistemul în prezent în vigoare şi administrat de DARS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d./Compania de autostrăzi a Republicii Slovenia) nu va mai fi posibilă.
În locul sistemului existent, fiecare vehicol care tranzitează Slovenia va trebui înregistrat pentru a putea folosi noul sistem de plată DarsGo.
Înregistrarea şi achiziţia sistemului DarsGo poate fi făcută la oricare dintre birourile DarsGo din Ljubljana, Lopata, Maribor, Grabonoš, Obrežje, Gruškovje şi Frenetič. Începând cu anul 2018, partenerii sistemului de taxare DarsGo.
Achiziţia modulului de plată DarsGo poate fi făcută de asemenea prin intermediul paginii securizate de internet www.darsgo.si.
Întrucât sistemul DarsGo presupune ca un număr mare de autovehicule să fie echipate cu unitşţi DarsGo, vă sugerăm să debutaţi aranjamentele necesare în timp util, pentru a evita cozile aferente înregistrării în sistem, după intrarea în vigoare a noului sistem de plată.
Prezentul sistem de taxare va fi funcţional până la data de 31 martie 2018, inclusiv, până la miezul nopţii. Instalarea noului sistem DarsGo în vehicul se poate face până la aceasta dată. Vă sugerăm instalarea sistemului, imediat după achiziţie, întrucăt nici un fel de tranzacţie nu va fi generată până la data de 1 aprilie 2018.
Nu ezitaţi să ne contactaţi prin intermediul numărului de telefon: 00386 1 518 8 350 sau al emailului: info@darsgo.si pentru informaţii care nu au fost acoperite de prezenta comunicare. 

 


 

INFORMARE

In data de 9 noiembrie 2017, la ora 17:00, a avut loc a XXIV-a editie a TOPULUI NATIONAL AL FIRMELOR, la Centrul Expozitional Romexpo.

Din judetul Dambovita s-au clasat pe primele 10 locuri un numar de 138 de societati, iar pe locurile 1 - 3 un numar de 53 societati.

Judetul Dambovita a fost reprezentat de Dl. Rusescu Gelu - Presedintele CCIA Dambovita si managerii societatilor: AMIRAS C&L IMPEX SRL, ARCTIC SA, FALKOR SRL, VASCONY PROD SRL, VIRIX PROD SRL.

 


ADUNAREA GENERALA A CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI

10 noiembrie 2017, ora 11:00

Ordine de zi:

- Alegerea membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Nationale pentru mandatul 2017 - 2022

- Alegerea Presedintelui Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

In Romania exista 41 Camere de Comert Judetene plus Camera de Comert a Municipiului Bucuresti.

La alegeri au fost prezente 38 Camere de Comert, Colegiul de Conducere a fost ales in unanimitate.

Presedintele Camerei  de Comert si Industrie a Romaniei reales este Dl. Mihai Daraban, in unanimitate de voturi.

 


Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita are placerea sa va invite la

"GALA TOPUL FIRMELOR DAMBOVITENE 2017"


Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc in data de 02 noiembrie 2017, orele 18:30 la Centrul de Evenimente Ballroom NOVA 2.
Pentru detalii si confirmari: 0245.210.318; 0751.153.700;
0751.153.705
 
PROGRAM
18:30 –  Primirea invitatilor, socializare
19:00 – Cuvant de salut adresat de dl. Rusescu Gelu, Presedintele  CCIA Dambovita
19:10 – Cuvant adresat de invitatii speciali
19:20 – Festivitatea de premiere
             Program artistic
             Dineu

 

          SPONSORI GOLD:


·        VASCONY PROD SRL
·        NIMET SRL
·        MANOIL TRANS SRL
·        RONDOCARTON SRL
·        VIRIX PROD SRL
·        ERDEMIR ROMANIA SRL
·        RAIMAN CAPUCINO SRL
·        FALKOR SRL
·        MONTE BIANCO SA
·        ASO CROMSTEEL SA
·        PARC INDUSTRIAL PRIBOIU
·        REGATA SRL


   SPONSORI SILVER

·        ROMSERV INVEST SRL

·        PARC INDUSTRIAL MORENI SA

·        HOTEL PESTERA

·        RAIFFEISEN BANK

·        BRD – Groupe Societe Generale

·        JALUTEX SRL

 

 

     SPONSORI BRONZE

·        BEDA IMPEX SRL

·        CANTUP SRL

·        CENTRAL MORENI SRL

·        GROUPAMA ASIGURARI

 

·        GEO-STING SRL


 

 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita in parteneriat cu Grupul interinstitutional PROTECTOR are placerea sa va invite la CONFERINTA REGIONALA - AFACERI IN SIGURANTA 2017.

Conferinta se va desfasura pe 26 septembrie 2017, ora 09:30, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Ploiești, fiind cea mai importantă conferință dedicată operatorilor economici implicaţi în tranzacţionarea, comercializarea şi furnizarea de produse şi servicii supuse regimului de control al exporturilor sau unor restricţii internaţionale pe anumite destinaţii.

Conferinta va fi urmata de o sesiune de comunicari privind tema riscurilor ce decurg din nerespectarea sanctiunilor internationale impuse anumitor state, pe considerentul dezvoltarii unor programe de dezvoltare a armelor de distrugere in masa, si din nerespectarea regimului national de control al exporturilor, pentru anumite categorii de bunuri si servicii.

Ce este PROTECTOR?
Un program național de prevenție al cărui scop este conștientizarea riscurilor ce decurg din:

 • nerespectarea sancțiunilor internaționale impuse anumitor state, pe considerentul derulării unor programe de dezvoltare a armelor de distrugere în masă;
 • nerespectarea regimului naţional de control al exporturilor, pentru anumite categorii de bunuri şi servicii.
Protector este un program inter-instituțional, oferit de:
 • Ministerul Afacerilor Externe, prin:
 • Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX);
 • Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale (OISI)
 • Ministerul Afacerilor Interne, prin:
 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.
 • Ministerul Finanţelor Publice, prin:
 • Agenția Naţională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Generală de Informații Fiscale, Direcția Generală a Vămilor;
 • Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;
 • Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru Armamente;
 • Banca Naţională a României – Direcția Supraveghere;
 • Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
 • Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 • Camera de Comerț și Industrie a României
PROTECTOR a fost conceput pentru afacerea dumneavoastră!
Pentru informatii suplimentare: RUSESCU GELU – PRESEDINTE: 0751153700; ADRIANA GRIGORE – DIR. GEN.: 0751153705.
 


Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita, organizeaza, in parteneriat cu EURO JOBS SRL, servicii de evaluare si certificare de competente profesionale pentru urmatoarele ocupatii:
- Camerista
- Confectioner asamblor articole din textile
- Instalator apa canal
- Mecanic auto
- Pavator
- Agricultor in culturi vegetale si crescator de animale
- Bucatar
- Ingrijitor la domiciliu
- Instalator incalzire centrala si gaze
- Lucrator in comert
- Masinist la masini pentru terasamente
- Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
- Tamplar, dugher, parchetar.
Evaluarea de competente si obtinerea diplomei se face in maximum 3 zile lucratoare.
Principiul de baza al evaluarii de competente este urmatorul: daca o persoana are experienta intr-un adnumit domeniu dar nu are diploma, se poate prezenta la centrul nostru cu dovezi ale experientei dobandite, iar in urma unei testari teoretice si practice data in prezenta unui evaluator acreditat obtine o diploma recunoscuta atat in tara cat si la nivel european.
Pentru detalii: 0751 153 705- Adriana Grigore.

 


AXA PLAST PRODUCT SRL

PRODUCATOR AMBALAJE DIN PLASTIC 
Bucuresti, Str. Trestiana, Nr. 1A, Bl. 8A, Sc. C, Ap. 151, Cam. 2, Sector 4
geta.stanciu@axa-plast.ro
0723 366 940

remus.neagu@axa-plast.ro
0752 088 876

 


MANOIL TRANS angajeaza:
1. Soferi profesionisti:
- posesori carnet categoria C
- sa detina atestat transport marfa
- sa detina CARD TAHOGRAF.
2. Motostivuitoristi calificati:
Persoana de contact: DRAGOS GHIORGHIU- Tel: 0784.251.135 

 


CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DAMBOVITA

Arbitrajul este o modalitate alternativa de solutionare a litigiilor dintre parti.
Partile recurg frecvent la aceasta procedura de solutionare a litigiilor in raporturile contractuale.
Explicatia rezida din interesul agentilor economici de a-si solutiona litigiile intr-un timp scurt, beneficiind de calitatea si confidentialitatea actului de justitie infaptuit.
AVANTAJELE ARBITRAJULUI:
- termen de solutionare intre 2 si maximum 6 luni
- hotarare arbitrala definitiva si obligatorie, contituie titlu executoriu
- comunicarea hotararii arbitrale in termen scurt, ce faciliteaza executarea silita a debitorului
- Tribunalul arbitral este contituit de arbitrii propusi de parti
- confidentialitate, impartialitate si profesionalism
- asistenta gratuita asigurata de secretariatul Curtii.
Pentru a putea recurge la arbitraj este necesara introducerea in contract a urmatoarei clauze compromisorii: " Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea/neexecutarea ori desfiintarea acestuita, v fi solutionat de Curtea de Arbitraj Comericial  e langa C.C.I.A. Dambovita."
Date de contact: Telefon : 0245/210.318; 0751.153.709; E-mail : cciadta@gmail.com.

 


Reduceri acordate firmelor membre ale C.C.I.A. Dambovita
pentru participarea in calitate de expozant la manifestarile organizate de Romexpo Bucuresti


Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita si Romexpo S.A. Bucuresti au incheiat un acord de parteneriat pentru toate manifestarile expozitionale organizate de Romexpo.
In acest context CCIA Dambovita, in calitate de reprezentant local al Romexpo S.A., instiinteaza toate firmele membre ale CCIA Dambovita, cu cotizatia achitata la zi, ca pot beneficia de reduceri de pana la 20% la tarifele de inchiriere a spatiilor expozitionale.
Pentru a beneficia de aceasta facilitate, firmele membre sunt rugate sa solicite Departamentului Relatii cu Membrii eliberarea unei adeverinte de membru, care se transmite la Romexpo odata cu inscrierea la manifestarea expozitionala care este de interes.
Detalii suplimentare: Adriana Grigore: 0245.210.018; 0751.153.705; E-mail: cciadta@gmail.com

 


 

INDAGRA 2017

25-29 OCTOMBRIE 2017
In atentia agricultorilor din Judetul Dambovita ( indiferent de forma juridica de organizare), in perioada 25-29 Octombrie 2017 se desfasoara TARGUL INDAGRA,

la ROMEXPO SA BUCURESTI.
Persoanele interesate sa participe beneficiaza de o reducere de aprox. 40% la tariful de chirie spatiu la prezentarea dovezii ca sunt membre ale CAMEREI DE COMERT DAMBOVITA.

Acest Targ fiind unul dintre cele mai importante ale sezonului, locurile disponibile sunt limitate. 

Pentru informatii suplimentare: Adriana Grigore - 0751153705; Gelu Rusescu - 0751153700.


EXPO ASTANA 2017

 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita organizeaza deplasare in Kazakhstan pentru EXPO ASTANA 2017 care este “evenimentul economic mondial nr. 1 al anului 2017”.

Ministerul de Externe impreuna cu Camera de Comert Bilaterala Romania-Kazakhstan ofera firmelor romanesti expunere gratuita in standul Romaniei si transport gratis al materialelor pentru expozitie.

Pe 10.06.2017 se deschide EXPO ASTANA 2017.

Organizam trei deplasari:

 •  7-10 iulie 2017
 • 26 iulie – 1 august 2017
 • 3-9 septembrie 2017

In afara transportului Bucuresti – Astana, costurile sunt:

1. 7 – 10 iulie 2017; 4 zile; 800 Euro/persoana care includ:

 •  Hotel;
 • Transport intern in Astana;
 • Excursii cu ghid vorbitor de engleza;
 • 3 mese/zi;
 • Bilet Intrare Expo.

2. 26 iulie – 1 august 2017; 6 zile; ASTANA; ALMATY ( ALMA-ATA).

 •  Pret 1150 Euro/persoana;
 • Hotel;
 • Transport si zboruri interne;
 • Excursii cu ghid vorbitor de engleza;
 • 3 mese/zi;
 • Bilet pentru EXPO ASTANA 2017.

3. 3-9 septembrie 2017; 6 zile; orase: ASTANA; SHYMKENT; TARAZ

 •  Pret 1100 Euro/persoana;
 • Hotel;
 • Transport si zboruri interne;
 • Excursii cu ghid vorbitor de engleza;
 • 3 mese/zi.
 • Bilet pentru EXPO ASTANA 2017.

Persoana de contact: RUSESCU GELU- Presedinte: 0751153700; GRIGORE ADRIANA – sef department: 0751153705. E-mail: cciadta@gmail.com; Fax: 0245.211.202.

 

GHIDUL INVESTITORULUI 2017

 

 

 


ANUNT

Va informam cu privire la publicarea in Monitorul Oficial a

Metodologiei - cadru privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale.

Pentru detalii: 0751153702.


EXPOZITIA INTERNATIONALA SPECIALIZATA PENTRU MOBILA SI DESIGN INTERIOR

IEC SOFIA 24-28 APRILIE 2017
SOCIETATEA EXPOZITIONALA INTER EXPO CENTER SI CAMERA E RAMUA BLARA A INDUSTRIE DE PRELUCRARE A LEMNULUI SI MOBILEI ORGANIZEAZA CEA DE- A 13M EDITIE A EXPOZITIEI INTERNATIONALE SPECIALIZATE PENTRU MOBILA SI DESIGN INTERIOR, LA SOFIA, IN PERIOADA 24-28 APRILIE 2017.
INFORMATII: DESISLAVA NIKOLOVA 
E-mail: dnikolova@iec.bg
Telefon: +359(2)9655.


CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA DAMBOVITA organizeaza urmatoarele cursuri autorizate ANC:

- CURS DE COMPETENTE ANTREPRENORIALE

- INSPECTOR SSM

- SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR

- ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA

- LUCRATOR HOTELIER

- CAMERISTA

Pentru detalii si inscrieri: 0245.210.318; 0751.153.705


PROGRAM EXPOZITIONAL ROMEXPO 2017

 

 


 

In atentia persoanelor interesate sa isi deschida o afacere in domeniul turistic

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita organizeaza cursul ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA.

La acest curs inveti despre: activităţi specifice pensiunilor turistice, organizarea pensiunii turistice, promovarea, produsul turistic şi crearea imaginii pensiunii, organizarea sejururilor, preluarea și inregistrarea rezervărilor de la clienţi, etapele de cazare a turiştilor, aspecte economico-financiare ale activitaţii în pensiuni turistice.

Grup tinta: Cursul se adresează tuturor persoanelor care își doresc să profeseze în domeniul turismului sau/si doresc sa isi deschida o afacere in domeniul turistic.

Din tematica cursului:

·                 Comunicare Interpersonală și Lucrul in Echipa;

·                 Infomatica;

·                 Marketing;

·                 Protecţia Muncii (Norme NPM și NPSI);

·                 Contabilitate;

·                 Tehnici specifice administratorului de pensiune turistică.

Documente necesare:

-         copie CI

-         copie certificate casatorie

-         copie act studii ( medii sau superioare)

-         adeverinta medicala clinic sanatos de la medicul de familie. 

Cursul se adresează pasionaţilor de turism care işi doresc o carieră in domeniul administrării pensiunilor turistice.

Cursul este autorizat ANC si se organizeaza la sediul CCIA Dambovita.

De asemenea, Camera de Comert Dambovita organizeaza cursurile: CAMERISTA, LUCRATOR HOTELIER, INSPECTOR SSM, SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR – autorizate ANC.

Pentru informatii suplimentare: Adriana Grigore: 0245/210.318; 0751.153.705.

 

 


 

PROPUNERILE CCIA DTA PRIVIND SISTEMUL PROFESIONAL DUAL DE FORMARE A ELEVILOR

 


Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita are placerea sa va informeze despre

 

Global Resources Partnership ("GRP")  este un grup consultativ la nivel mondial, cu sediul la Londra, Marea Britanie, axat in principal pe energie, resurse naturale si industrii high-tech. Putem pune la dispozitie, pentru membrii Camerei de Comert, servicii de tranzactionare, de investitii si de finantare, precum si alinierea strategica, conectarea  la mediul global de business, la pietele tinta din domeniul Dvs de activitate, cresterea afacerii si servicii de comunicare.
GRP acopera Turcia, Marea Caspica, Asia Centrala, Europa de Sud-Est, Orientul Mediteranean, Orientul Mijlociu, Africa, China si America de Nord.

GRP ofera o gama larga de servicii de consultanta, axate pe:

- Conectarea clientilor noștri la pietele internationale, pentru caștigarea de contracte, crearea sau cresterea cotei de piata pe piata externa, strangerea de fonduri pentru proiecte bancabile, colectarea și particularizarea informatiilor strategice;

- Tranzactionarea de marfuri, inclusiv petrol, gaze naturale și produse petrochimice, precum și altele;

Furnizarea de servicii de Public Affairs de inalta clasa, informatii strategice, due diligence, comunicare, negociere si dezvoltarea capacitatii pentru companii, investitori, guverne si organizatii internationale la Bruxelles, Washington DC, Riyadh si Beijing.

Prin intermediul The Bosphorus Energy Club, acces la nivel inalt la factorii de decizie din afaceri si guverne.

GRP poate sprijini companiile romanești in proiectele lor legate de energie, infrastructura, investitii și finante, prin identificarea și atragerea de noi parteneri strategici sau clienti. GRP poate oferi, de asemenea, servicii de consultanta in finantare, tranzactionare și strategic personalizate firmelor romanești din energie, banci, institutii financiare sau guvernului.

 

 


AVANTAJELE CALITATII DE MEMBRU

AL CAMEREI DE COMERT DAMBOVITA

 

 

·        Certificatele de origine ale marfurilor sunt cu 40% mai ieftine.

 

·        Membrii Camerei de Comert Dambovita care platesc o cotizatie anuala de 500 lei sau 1000 lei au gratuitate pentru toate lucrarile juridice modificatoare ale societatii lor ( se platesc doar taxele la ORC Dambovita)

 

·        Membrii Camerei de Comert Dambovita care platesc cotizatii anuale intre 150 lei si 350 lei platesc 50% din valoarea lucrarilor juridice modificatoare ale societatii lor.

 

·        Informatii despre societati din Judetul Dambovita sau din Romania – gratuit.

 

·        Membrii Camerei de Comert Dambovita care platesc o cotizatie anuala de 500 lei sau 1000 lei beneficiaza de reduceri de 20% - 30% pentru participarea la targurile si expozitiile organizate de ROMEXPO SA.

 CERTIFICATUL Risc Partener – pentru decizii fundamentate!

 

Cand doriti sa incheiati un CONTRACT cu o firma, sau doriti un PARTENER de afaceri este necesar sa STITI TOTUL despre acea FIRMA!

Pentru aceste decizii fundamentale CCIA Dambovita va ofera CERTIFICATUL DE RISC PARTENER care contine informatii juridice si financiare actualizate despre acest viitor partener.

 

Criteriile analizate sunt: buna reputaţie, solvabilitatea, profitabilitatea operaţională, potenţialul de export, incidentele de plată înregistrate.

Avantajele utilizării raportului Risc Partener:

-          calcularea indicilor de lichiditate şi solvabilitate;

-          prezentarea unei structuri eficiente şi concise;

-          generarea de explicaţii extinse, accesibile;

-          oferirea unei radiografii a evoluţiei companiilor;

-          prezentarea unei analize pragmatice cu privire la stabilitatea companiilor şi probabilitatea acestora de insolvenţă.

 

Solicitati acum certificatul Risc Partener inainte de orice decizie importanta de afaceri!

Informatii suplimentare la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita din Targoviste, Calea Campulung, nr. 6A, Dambovita si la numerele de telefon : 0245/210.318; 0751.153.709; 0751.153.703; 0751153705.

E-mail: cciadta@gmail.com; www.ccidb.ro

 


 

NOU!

CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA ofera un nou serviciu:

 - RAPOARTE DE BONITATE

-  ANALIZA FINANCIARA ( GRAD DE RISC, PUTERE FINANCIARA DE RAMBURSARE)

- RAPOARTE COMPLEXE PRIVIND SOCIETATILE ATAT PE PLAN INTERN CAT SI PRIVIND COMPANIILE PE PLAN EXTERN.

 


Perceptia mediului de afaceri asupra economiei


 


 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita organizeaza urmatoarele cursuri:

- EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

- EXPERT ACHIZITII PUBLICE

- FORMATOR

- INSPECTOR SSM

- MANAGER PROIECT

- SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR

- COMPETENTE ANTREPENORIALE

- MANAGER RESPONSABILITATE SOCIALA

PRETUL UNUI CURS ESTE DE 650 LEI.

Pentru detalii si inscrieri :  0245/210.318.

 

 

 


BIROUL JURIDIC SI DE CONSULTANTA SOCIETATI COMERCIALE 

Consilierii de specialitate din cadrul acestui Birou va ofera SERVICII DE ASISTENTA, INDRUMARE SI REPREZENTARE, dupa cum urmeaza:

 • Asistenta infiintare societate, intreprindere individuala, asociatie familiala, persoana fizica autorizata
 • Tehnoredactare act constitutiv pentru societati, acord de constituire pentru intreprinderi individuale si asociatii familiale
 • Verificare disponibilitate denumire societate/ rezervare si obtinere denumire
 • Obtinere certificate constatatoare

-         Certificat Constatator de BAZA

-         Certificat Constatator FONDURI IMM

-         Certificat Constatator pentru INSOLVENTA

-         Furnizare informatii de baza

-         Furnizare informatii extinse

 • Tehnoredactare hotarari pentru:

-         Majorare/diminuare capital social

-         Completare obiect de activitate

-         Cooptare/retragere asociati

-         Cesiune parti sociale/actiuni

-         Deschidere sedii secundare/puncte de lucru

-         Divizare/fuziune societate

-         Dizolvare/lichidare societate

-         Suspendare/reluarea activitatii

-         Contract comodat ( declarare sediu/punct de lucru)

 • Tehnoredactare act constitutiv actualizat, urmare a mentiunilor inregistrate la O.R.C. Dambovita
 • Indrumare pentru completarea formularelor O.R.C.
 • Intocmirea si depunerea actelor la O.R.C. Dambovita, pe baza de delegatie de reprezentare
 • Verificare stadiu firme
 • Ridicarea certificatelor de mentiuni si a rezolutiilor O.R.C. Dambovita
 • Listare acte normative

  ·        Asistenta specializata pentru infiintare ASOCIATIE sau FUNDATIE;

  ·   Indrumare prealabila, precum şi tehnoredactarea tuturor actelor necesare înfiinţării, desfăşurării activităţii, dizolvarea si lichidarea formei de organizare, întocmirea dosarului, reprezentarea la Judecatorie, depunerea dosarului şi ridicarea înscrisurilor doveditoare, in funcţie de domeniul de activitate, de pregătirea profesională a solicitantului, de mediul unde urmează să-şi desfăşoare activitatea (rural sau urban), de facilităţile fiscale de care poate beneficia şi de finanţările pe care le poate obţine pentru dezvoltarea afacerii;

  ·     Asistenta specializata privind modificarea actului constitutiv si a statutului ASOCIATIEI sau FUNDATIEI;

  ·    Asistenta specializata in relatiile ASOCIATIEI sau FUNDATIEI in relatiile cu autoritatile publice;

  ·        Depunerea dosarului la Judecatorie.

Program de lucru: Luni-Vineri, 08.00 – 16.00

 SERVICII OFERITE
de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa

 

 • Asistenţă la întocmirea contractelor comerciale şi civile;
 • Căutarea de parteneri de afaceri în România şi în străinătate;
 • Desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;
 • Informaţii şi consultanţă privind modificarea actelor constitutive;
 • Asistenţă la codificarea şi extinderea obiectului de activitate;
 • Asistenţă şi consultanţă privind fuziunea/divizarea societăţilor comerciale;
 • Asistenţă şi consultanţă privind dizolvarea/lichidarea societăţilor comerciale;
 • Deplasarea la agentii economici pentru consultanta, verificarea documentelor societatii in vederea actualizarii.
 • Organizează simpozioane, de conferinţe, întâlniri de afaceri, prezentare de oferte;
 • Sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în ţară şi în străinătate;
 • Organizează activitatea de soluţionare a litigiilor comerciale şi civile prin conciliere, mediere şi arbitraj;
 • Vizează documentele comerciale în vederea derulării unor contracte comerciale;
 • Avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor;
 • Eliberează certificate de origine a mărfurilor;
 • Elibereaza certificate IMM care sa ateste intrunirea conditiilor prevazute de Legea nr. 346/2004;
 • Promovează în comunitatea de afaceri standardele comerciale şi industriale din U.E.;
 • Desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
 • Furnizarea informatiilor din baza de date legislative ( consultare acte normative si listare acte normative).
 • Reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate;
 • Organizează anual topul firmelor şi investitorilor;
 • Sprijină autorităţile administraţiei publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei;
 • Organizează cursuri de pregătire profesională şi de perfecţionare în domeniul comercial şi industrial prin Şcoala Română de Afaceri;
 • Orice alte servicii solicitate de comercianţi.

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ DÂMBOVIŢA
VĂ OFERĂ:

 • Profesionalism;
 • Rapiditate;
 • Confidenţialitate;
 • Tarife reduse;

prin
Biroul de Asistenţă Juridică şi Comercială care asigură contra cost următoarele servicii:

 • Înfiinţare societăţi comerciale;
 • Înfiinţare persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
 • Modificare societăţi comerciale;
 • Modificare persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
 • Fuziune şi divizare societăţi comerciale;
 • Dizolvare şi radiere societăţi comerciale;
 • Redactare acte constitutive şi modificatoare ale societăţilor comerciale;

în maximum 12 ore!


Societatile comerciale care opteaza sa fie membre ale Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita beneficiaza de servicile enumerate mai sus gratuit pentru anul respectiv!

 

Programe si activitati CCI

Despre noi

Curs valutar - 29 ianuarie 2020

 • 1 EUR = 4.4873 RON

 • 1 USD = 3.2685 RON

 • 1 GBP = 5.4603 RON

Box mic Baner 160
Footer