Sectiuni

Utile

Camera de comert Dambovita - trecut si prezent

Istorie - Tradiţie - Actualitate

1928 - 1949
1990 - 2010

CUVÂNT ÎNAINTE

             2010 este anul celebrării unui moment marcant, cu o semnificaţie deosebită în existenţa Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa - împlinirea a 20 de ani de activitate, perioadă care s-a scurs de la momentul în care s-au reînfiinţat Camerele de Comerţ Teritoriale în România.
             In ziua de 11 mai 1990, preşedintele CPUN a semnat Decretul Lege 139 de reînfiinţare a Camerelor de Comerţ Teritoriale şi în municipiul Bucureşti.
             Conform Decretului-Lege nr. 139 şi a Legii Camerelor de Comerţ din România, nr. 335/ 2007, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa şi-a respectat statutul de organizaţie neimplicată politic, singura politică pe care a făcut-o şi o face Camera de Comerţ Dâmboviţa este aceea de a fi în slujba intereselor comunităţii de afaceri dâmboviţene.
             Această politică nepărtinitoare, dar bine ancorată în multiplele servicii oferite comercianţilor, a fost şi este cheia activităţii cu rezultate bune a unei organizaţii cu o istorie care începe în 1928, este întreruptă printr-un act samavolnic şi anume Decretul nr. 74 / 25.02.1949 care desfiinţează Camerele şi le naţionalizează patrimoniul, istorie ce reîncepe în mai 1990 şi continuă până astăzi.
            20 de ani de existenţă modernă te fac să rememorezi începuturile grele ale reînfiinţării Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa în 1990 şi imediat gândurile şi speranţele se duc la ceea ce este şi mai ales va să fie această Cameră, care de-a lungul celor 20 de ani de la reînfiinţare a fost marcată de încercări grele datorită promulgării unor Ordonanţe de Urgenţă şi a Legii prin care s-ar fi vrut distrugerea Sistemului Cameral din România.
            Parafrazând o zicală "nu mor caii când vor câinii", Camerele de Comerţ Teritoriale nu au putut fi anihilate prin apariţia Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 156/ 2002 şi a Legii nr. 161/ 2003, ordonanţă şi lege care au luat Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camere şi le-a naţionalizat patrimoniul.
            Guvernul, de tristă amintire, care a promulgat acea Ordonanţă de Urgenţă şi preşedintele care a semnat Legea nr. 161/ 2003 nu au putut pune în aplicare "naţionalizarea" deoarece un număr de 7 Camere Teritoriale, printre care şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, au declanşat o serie de procese împotriva Statului, procese care ar fi mers pana la CEDO - Strasbourg.
           Urmau încă 35 de procese făcute de către Camerele Teritoriale.
           In faţa acestei situaţii, guvernanţii de atunci au lăsat legea să cadă în desuetudine, neaplicând naţionalizarea şi astfel Camerele de Comerţ şi-au îndeplinit în continuare rolul important conferit prin LEGE.

 

1928 - 1949
CAMERA DE COMERŢ ŞI DE INDUSTRIE TÂRGOVIŞTE
ISTORIC

Personalul Camerei de comert si de industrie Târgovişte din anul 1928 era urmatorul:

C. Săndulescu - preşedinte

- Al. Popescu - secretar - D. Stematiu - arhivar
- M. Curelea - contabil - Aneta Aldescu - dactilograf
- G.G. Poenaru - subsecretar - Nic. Stanescu - camerist

            Dezvoltarea comerţului şi a industriei în a doua jumătate a secolului al XIX -lea a necesitat înfiinţarea unor instiţutii comerciale corespunzătoare noii orânduiri economice. Primele instituţii de acest fel au fost camerele de comerţ.
           Camerele de comerţ şi industrie s-au înfiinţat în anul 1864 prin legea din 2/14 octombrie. Prin această lege se înfiinţau camerele de comerţ în oraşele principale din ţară şi în toate porturile, lăsându-se la latitudinea guvernului facultatea de a mări numărul lor.
           Acestea erau corpuri administrative chemate să reprezinte interesele generale ale comerţului şi industriei dintr-un oraş sau regiune economică.
           Ele aveau menirea de a prezenta guvernului, la cerere sau din proprie iniţiativă, părerile şi informaţiile privitoare la comerţul şi industria din zona respectivă şi de a fi consultate de guvern asupra schimbărilor în legislaţia comercială şi industrială.
          Prin decretul domnesc 15/27 octombrie 1864 s-a hotărât înfiinţarea a 15 camere de comerţ.
          Infiinţate pentru a proteja interesele comerţului şi industriei, camerele de comerţ cuprindeau comercianţii şi industriaşii care aveau firma înregistrată de cel puţin un an, asociaţii cu semnatură ai societăţilor în nume colectiv, comanditaţii cu semnatură ai societăţilor anonime, garanţii societăţilor cu răspundere limitată, directorii cu drept de semnătura ai sediilor şi sucursalelor întreprinderilor individuale sau societăţilor comerciale şi industriale.
          Decretul nr. 152 din 13/25 iulie 1865 publicat în Monitorul Oficial stabilea circumscripţiile camerelor de comerţ. Cea din Ploieşti forma circumscripţia a III-a, în a cărei raza de activitate intrau judeţele Prahova şi Dâmboviţa, iar mai târziu şi judeţul Buzău.
In 1925, prin Legea pentru reorganizarea camerelor de comerţ şi de industrie şi prin Regulamentul de aplicare a Legii camerelor de comerţ şi
de industrie se stabileşte o noua bază legală pentru funcţionarea acestor instituţii.
          Potrivit legii, organele camerei erau:

 • adunarea generală, care era organul suprem;
 • adunările pe secţiuni (existau două secţiuni, industrială şi comercială, cu subdiviziunile marea şi mica industrie, respectiv, micul şi marele comerţ);
 • consiliul de administraţie, care număra 20-80 membri; acesta administra interesele camerei între două adunări generale, având mandat 4 ani;
 • comitetul de direcţie, căruia îi erau încredinţate conducerea efectivă a camerei şi care avea la conducere un preşedinte;
 • cenzorii, în număr de trei, dintre care unul delegat de Ministerul de Finanţe, iar unul delegat de Ministerul de Industrie şi Comerţ.

          Pe lângă fiecare cameră, exista un comisar delegat de guvern, care veghea respectarea legii.
          Toate camerele de comerţ erau grupate în Uniunea camerelor de comerţ şi industrie, organizaţie cu caracter economic general.


TABELA A
De Camerele de comert si de industrie, sediile si circumscriptiile lor, precum si numarul membrilor consiliilor lor de administratie - 1925

Nr. crt

Denumirea si sediul Camerei

JUDETELE

Ce compun circumscriptia camerei

Nr. membrilor de ales in consiliul Camerei

1.

Arad

Arad

40

2.

Bacau

Bacau

30

2 bis

Neamt

Neamt

20

2 tris

Roman

Roman

20

3.

Barlad

Tutova, Falciu si Cahul

30

4.

Botosani

Botosani, Dorohoi, Falticeni, Hotiu

30

5.

Braila

Braila

50

6.

Brasov

Brasov, Fagaras, Sibiu, Tarnava Mare

50

7.

Bucuresti

Ilfov

80

8.

Calarasi

Ialomita

20

9.

Cernauti

Cernauti, Suceava, Radauti, Campulung Storojinet

40

10.

Cetatea –Alba

Cetatea-Alba

20

11.

Chisinau

Tighina, Orhei, Lapusa

40

12.

Cluj

Cojocna, Nasaud Solnoc-Dobaca, Tarnava-Mica, Turda, Salaj

40

13.

Craiova

Dolj, Romanati, Valcea, Gorj

40

14.

Constanta

Constanta, Caliacra

50

15.

Deva

Hunedoara, Alba de Jos

30

16.

Focsani

Putna, Tecuci

30

16 bis

R. Sarat

R. Sarat

20

17.

Galati

Covurlui

50

18.

Giurgiu

Vlasca

20

19.

Iasi

Iasi, Balti, Soroca

50

20.

Ismail

Ismail

20

21.

Orad-Mare

Bihor, Sat-Mare, Maramures

40

22.

Pitesti

Arges, Muscel, Olt

30

23.

Ploiesti

Prahova, Buzau, Dambovita

46

24.

Silistra

Durostor

20

25.

Timisoara

Timis-Torontal, Caras Severin

50

26.

Tg. Mures

Mures-Turda, Ciuc, Odorhei, Trei-Scaune

40

27.

T. Magurele

Teleorman

20

28.

T. Severin

Mehedinti

20

29.

Vaslui

Vaslui

20

NOTA:
La Neamţ, Roman şi R. Sărat s-au înfiinţat Camerele de Comerţ şi de Industrie, ulterior.

        Această structură a funcţionat până în 1928, când judeţul Dâmboviţa şi-a format propria cameră de comerţ.
In Monitorul Oficial din 15 ianuarie 1928 s-a publicat Regulamentul de aplicare a legii pentru reorganizarea camerelor de comerţ şi de industrie. In titlul I, art.2 se stipulează: "Camerele de comerţ şi industrie se înfiinţează prin decret regal, dat pe temeiul unui jurnal al consiliului de miniştri.      Guvernul apreciind importanţa intereselor comerciale şi industriale va putea înfiinţa, după normele de mai sus, în fiecare capitală de judeţ, câte o Camera de comerţ şi de industrie, având ca circumscripţie, judeţul."
          In anii 1929 si 1934 se dau noi legi de organizare a camerelor de comerţ.
Camera de comerţ şi de industrie Târgovişte funcţionează până în 1949, când se desfiinţează prin Decretul nr. 74 din 25.02.1949: "Art. 1. Pe data publicării prezentului decret, Camerele de Comerţ şi Industrie se desfiinţează, cu excepţia Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti şi a camerelor mixte."

 

Din activitatea Camerei de comerţ şi de industrie Târgovişte

         Documentele existente în arhive, referitoare la activitatea Camerei de comerţ şi de industrie Târgovişte conţin statistici privind activităţile economice, ale fabricilor şi meseriaşilor; de asemenea, sunt furnizate date privind participarea la diferite târguri şi expozitii internaţionale.
         Sunt demne de a fi amintite informaţiile referitoare la dezvoltarea învăţământului comercial şi la înfiinţarea unor societăţi de asigurare, bănci de depuneri şi credit şi a unor cooperative de credit.
         Camera edita Buletinul Oficial al Camerei de comerţ şi industrie Târgovişte.
Camera de comerţ şi de industrie Târgovişte avea un rol foarte important în organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional, comercial şi de manufacturi. Camera susţinea financiar aceste tipuri de cursuri, atât prin plata personalului didactic, cât şi prin acordarea unor burse şi prin plasarea în practică a elevilor.
         In 1939, Camera a iniţiat un proiect de lege privind scutirea de impozite pentru întreprinderile înfiinţate de absolvenţii de studii comerciale.
         In domeniul social, Camera de comerţ şi de industrie Târgovişte s-a implicat în organizarea casei de ajutor şi înlesnirea traiului funcţionarilor şi pensionarilor camerei, iar la nivel general, împreună cu 89 de comercianţi şi industriaşi, în susţinerea financiară a societăţii de asistenţă socială.
         Registrele de înscriere a firmelor individuale oferă date în legătură cu denumirea firmei, emblema, numele şi prenumele comerciantului, obiectul şi felul comerţului, mărci de fabrică şi de comerţ întrebuinţate şi
o rubrică de observaţii în care se treceau verificările făcute de organele judecătoreşti, precum şi radierile. Registrele de înscriere a firmelor sociale oferă în plus date despre natura şi obiectul societăţii, capital, asociaţi (administratori) şi terţii chemaţi să administreze sau să reprezinte societatea.

 

1990 – 2001

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ DÂMBOVIŢA

             Personalul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa din anul 1990 era următorul:

Gheorghe Predoi - preşedinte

- Mingheat Adrian

- Bârloiu Mihaela

- Rusescu Gelu

- Nedelcu Virgil

- Mateescu Titus

- Borjog Siminica

- Zahareanu Dorin

- Radulescu Valeriu

           In ziua de 11 mai 1990, preşedintele Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională a semnat Decretul-Lege nr. 139 de reînfiinţare a Camerelor de Comerţ şi Industrie teritoriale şi în municipiul Bucureşti. Conform art. (1), acestea sunt organizaţii autonome, destinate promovării intereselor membrilor lor pentru dezvoltarea comerţului şi industriei, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă.

          Un grup de iniţiativă format din domnii: Mateescu Titus, Iordache Ion, Zahareanu Dorin, Mingheat Adrian şi Predoi Gheorghe a convocat un număr de 25 de persoane, reprezentante ale unor întreprinderi de stat, în prima adunare generală de constituire.

MEMBRII FONDATORI AI CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA
DAMBOVITA

 

Nr. crt.

Intreprinderea

Reprezentanti

1.

Intreprinderea Mecanica Targoviste

Tache Constantin

2.

Intreprinderea Chimica Cranguri

Paun Maria

3.

Intreprinderea Avicola Gaesti

Alexe Ion

4.

U.J.C.M. Dambovita

Ungureanu Octavian

5.

A.J.V.P.S. Dambovita

Dragomir Nicolae

6.

I.P.I.L.F. Pucioasa

Dobrica Ioan

7.

Intreprinderea Victoria Targoviste

Soare Liviu

8.

I.U.P. Targoviste

Enache Nicolae

9.

C.L.A. Fieni

Popescu Gabriela

10.

Directia Comerciala Dambovita

Trandafirescu Gheorghe

11.

I.C.S.A.P. Targoviste

Popa Virgil

12.

C.L.D.C. Dambovita

Nita Cornel

13.

I.C.S. Mixta Moreni

Tudor-Marius Lemnaru

14.

I.C.I.L. Dambovita

Predescu Victor

15.

I.C.S.L.F. Dambovita

Predoi Gheorghe

16.

Intreprinderea Mecanpetrol Gaesti

Mateescu Titus

17.

B.A.T.M.A. Dambovita

Tomescu Cornel

18.

Producator agricol privat

Balaceanu Gheorghe

19.

I.U.P. Targoviste

Iorga Florin

20.

Coperativa de Consum Sotanga

Mihalache Steliana

21.

I.A.E.I. Titu

Cristea Paula

22.

A.B.C. Export-Import

Hodorog Irina

23.

I.U.P.S. Dambovita

Cristea Cornel

24.

I.J.P.M.I.P.S.P. Dambovita

Iliescu Constantin

25.

I.M.C. Doicesti

Paraschiv Constantin

           A fost ales primul Colegiul de Conducere şi primul Birou Executiv format din domnii: Mateescu Titus, Iordache Ion, Zahareanu Dorin, Mingheat Adrian, Predoi Gheorghe - preşedinte.n baza documentelor constitutive, inclusiv a Statutului Camerei, în ziua de 23 iulie 1990 Guvernul României prin Hotărârea nr. 799, publicată în Monitorul Oficial, aprobă înfiinţarea C.C.I.A. a judeţului Dâmboviţa.

         Incepând cu această dată, Camera îşi desfăşoară în plin activitatea în sediul din Târgovişte, Bdul Carol, I, nr.3-5, iar din 1998 în sediul nou construit din Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 6A, inaugurat pe 12 aprilie în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, Colegiului de Conducere, a membrilor Camerei şi invitaţilor din ţară. Incă de la reînfiinţare, Camera a sesizat evoluţia economică a României şi, implicit, a judeţului Dâmboviţa, fapt ce a condus la o continuă perfecţionare în structura organizatorică a departamentelor şi secţiunilor.

        Activitatea Camerei se axează în principal în scopul satisfacerii cerinţelor membrilor săi şi în general a întregii comunităţi de afaceri din judeţ. Ca urmare, activitatea Camerei era structurată pe trei secţiuni:

 • secţiunea comerţ - prestări servicii - turism
 • secţiunea industrie - construcţii
 • secţiunea agricultură - industrie alimentară
  Alături de cele trei secţiuni, în cadrul Camerei funcţionează Oficiul Registrului Comerţului a cărui activitate este reglementată prin Legea nr. 26/1990.
  Conform propriului său statut şi a Decretului-Lege nr. 133/ 1990, Camera, ca organizaţie reprezentativă şi consultativă, desfăşoară o gamă variată de servicii, printre care exemplificăm:
 • reprezintă şi suţine interesele profesionale ale comercianţilor din judeţ, membrii ai Camerei, faţă de organele de stat locale şi centrale;
 • organizeaza şi ţine, în condiţiile legii, Oficiul Registrului Comerţului pentru înmatricularea agenţilor economici - persoane fizice şi juridice din judeţ înmatriculaţi în Registrul Comerţului;
 • sprijină interesele comercianţilor din judeţ în raporturile cu organismele specializate din străinătate;
 • propune organelor în drept promovarea unor acte normative în interesul comercianţilor;
 • organizează târguri şi expoziţii locale şi sprijină participarea agenţilor economici din judeţ la târguri şi expoziţii în străinatate; este de remarcat faptul că instituţia noastră a participat ca stand comun pentru agenţii economici din judeţ la manifestarile expoziţionale organizate atât de Camera de Comerţ şi Industrie a României cât şi de către alte Camere din ţară;
 • organizează arbitrajul ad-hoc în scopul soluţionării litigiilor izvorâte din contractele comerciale interne între membrii şi nemembrii Camerei;
 • informează pe membrii săi, precum şi pe cei interesaţi despre reglementările de comerţ interior şi exterior din România şi din alte ţări, uzanţe comerciale, bancare;
 • eliberează certificatele de origine a mărfurilor;
 • colaborează cu Camerele de Comerţ din ţară şi din străinătate;
 • organizează şi sprijină activitatea de formare şi specializare profesională a membrilor săi, precum şi a altor agenţi economici interesaţi, prin intermediul Şcolii Române de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România - Filiala Dâmboviţa.

            Ca instituţie reprezentativă a întregii comunităţi de afaceri, Camera are ca obiectiv prioritar creşterea reprezentativităţii prin mărirea numărului de membri şi creşterea aportului la dezvoltarea şi consolidarea industriei, comerţului şi agriculturii în judeţul Dâmboviţa.
            Datorită stării de sănătate, ec. Gheorghe Predoi, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură se pensionează în
primăvara anului 1995 iar în vară se organizează alegeri şi este ales preşedinte ing. Gelu Rusescu (vicepreşedinte până în anul 1995).

            In prima şedinţă, după alegeri, a noului Consiliul de Conducere se stabileşte ca obiectiv prioritar pentru preşedintele Gelu Rusescu, construcţia noului sediu, modern, proprietate a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa.
In anul 1996 se fac toate demersurile la Primăria Municipiului Târgovişte pentru dobândirea unui amplasament necesar construcţiei noului sediu.
           Consiliul local Târgovişte în frunte cu domnul inginer Teodor Bâte, primarul Municipiului Târgovişte prin "Hotărârea" nr. 28/ 10.04.1996: "Transmite către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa 500 mp" teren situat în Municipiul Târgovişte la intersecţia străzilor Câmpulung cu Mr. Brezişeanu (astăzi Câmpulung, Nr. 6A).
           Terenul este transmis gratuit pentru 99 ani.
           Proiectul sediului se realizează de domnul arhitect Florinel Seltea şi cu sprijinul şi colaborarea domnului arhitect Dumitru Barbu se obţine în data de 16.10.1996 "Autorizaţia de CONSTRUIRE" nr. 317. Deşi nu au existat sumele necesare construcţiei unui sediu modern, cu sprijinul Băncii Române de Dezvoltare - dl. Pucheanu Ion şi al societăţii de construcţii COTEXIM - COM BUCURESTI, în primăvara anului 1997 încep lucrările de construcţie ale sediului actual.

Festivitatea de inaugurare a noului sediu al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa
12 Aprilie 1998

         In această perioadă (1990-1998), Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa a avut prima dată sediul în Bdul Castanilor, nr. 3-5 (actuala Casa de Oaspeţi a Consiliului Judeţean Dâmboviţa), iar apoi cu sprijinul domnului prefect Marin Antonescu am reuşit să obţinem în comodat sediul în fostul HOTEL PCR (actualmente sediul Arhiepiscopiei Târgovişte).
        Putem spune, fără a greşi, că autorităţile judeţului Dâmboviţa şi ale Municipiul Târgovişte au avut o contribuţie importantă la edificarea si dezvoltarea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa.
       Aducem mulţumiri în această monografie domnilor:
       - Săndel Boriga - prefect al Judeţului Dâmboviţa
       - Irineu Popescu - deputat PNT - Dâmboviţa
       - Teodor Bâte, primarul Municipiului Târgovişte
       - Marin Antonescu, Prefect al Judeţului Dâmboviţa
care au condus autorităţile judeţului Dâmboviţa şi Municipiul Târgovişte între anii 1991-1998.

         In anul 1998, personalul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa era format din următorii angajaţi:

Rusescu Gelu - preşedinte

- Mateescu Titus

- Dicu Aurelia

- Trifan Mihai

- Cornea Rodica

- Iordache Ion

- Mingheat Elena

- Diaconu Gheorghe

- Stefan Mircea

- Nedelcu Virgil

- Borjog Siminica

- Achihai Reta

- Sandu Teodora

- Burlan Filofteia

- Mihai Nicoleta

- Tomescu Raluca

- Mitroi Ioana

- Constantinescu Aurel

- Basangeac Maria

- Marin Gabriela

- Radulescu Valeriu

- Tanasescu Elena

- Poenaru Dorin

- Popa Agota

- Ene Toma Emanuel

- Mihalache Adrian

- Popescu Doina

- Fratea Aurelia

- Miculescu Cristina

- Mihaila Jenica

- Diaconu George

- Niculae Doina

2002 - 2010
CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ DÂMBOVIŢA

          In urma Ordonanţei de Urgenţă nr. 156/ 2002, prin plecarea Oficiului Registrului Comerţului la Ministerul Justiţiei, personalul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa a ramas compus din următorii angajaţi:

Rusescu Gelu - preşedinte

- Diaconu Gheorghe
- Nedelcu Virgil
- Cornea Rodica
- Mateescu Titus
- Miculescu Cristina
- Iordache Ion
- Popa Agota
- Marin Gabriela
- Diaconu George

             Chiar dacă, prin plecarea Oficiului Registrului Comerţului Dâmboviţa s-a confiscat şi baza de date privind societăţile comerciale din perioada 1991-2002 şi s-au diminuat veniturile, activitatea organizaţiei a continuat fără niciun fel de sincopă.
             Veniturile Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa s-au diminuat şi datorită faptului că aproape 3 ani Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa a folosit spaţiul Camerei fără să plătească nicio chirie.
             In douăzeci de ani de activitate, Camera a avut realizări notabile în domeniile de activitate prevăzute în Decretul Lege 139 /1990, în Statutul Camerei şi în Legea nr. 335/ 2007 (noua Legea a Camerelor care a înlocuit Decretul Lege 139/1990). Intre anii 1991-2001, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa a organizat in fiecare toamnă târgul cu specific agro-alimentar "FRUCTUS". Cele 10 ediţii ale Târgului FRUCTUS au prezentat produsele agricole, alimentare şi utilajele realizate atât în judeţul Dâmboviţa, cât şi în alte judeţe.

            Un loc important în fiecare din cele 10 ediţii ale "TÂRGULUI FRUCTUS" l-a avut realizările Staţiunii de Cercetare Pomicolă Voineşti şi ale producătorilor de fructe de pe Valea Dâmboviţei.

            Deoarece ROTONDA din Complexul PAVCOM s-a amenajat prin amplasarea în ea a unor mici gherete din metal, începând cu anul 2002 nu am mai avut spaţiu unde să organizăm "TÂRGUL FRUCTUS".
           O altă activitate a Camerei este organizarea de misiuni economice în alte state ale Europei cu participarea societăţilor comerciale din judeţul Dâmboviţa.
           S-au realizat în acest sens misiuni de comerţ în statele:

 • Croaţia cu societăţi comerciale din domeniul construcţiilor;
 • Serbia, cu societăţi comerciale din domeniul construcţiilor;
 • Bosnia-Herţegovina, cu societăţi comerciale din domeniul construcţiilor;
 • Germania Federală cu societăţi comerciale ce au dorit să achiziţioneze utilaje;
 • Spania cu diverse societăţi comerciale la TÂRGURI DE VINURI;
 • Italia cu diverse societăţi comerciale din domeniul comerţului.

          Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa a avut o preocupare permanentă pentru instruirea şi specializarea personalului Camerei în domenii de interes pentru organizaţie.
          Exemplificăm instruirea şi specializarea personalului Camerei:

 • Rusescu Gelu, specializat în organizarea şi conducerea Camerelor de Comerţ în Austria şi Franţa
 • Gheorghe Diaconu, specializat în conducerea economică a Camerelor de Comerţ şi Registrelor Comerţului în Franţa
 • Magda Coarfă, Sorin Haram şi Tiberiu Iordache, specializaţi ca "Mediatori"
 • Grigore Adriana, specializată în domeniul Manageri de Proiect
 • Magda Coarfă, specializată ca "FORMATOR"
 • Ion Iordache, specializat în domeniul "Arbitrajului Comercial"

          La Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa funcţionează, permanent, la dispoziţia societăţilor comerciale şi a comercianţilor persoane fizice, "BIROUL DE CONSULTANŢĂ PENTRU COMERCIANŢI" care le oferă în maximum 12 ore următoarele servicii:

 • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive;
 • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
 • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
 • proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
 • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că
 • îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
 • depunerea cererii de înregistrare şi a documentelor însoţitoare la registrul comerţului.

        Asistenţa este acordată de jurişti specializaţi în DREPT COMERCIAL.

        Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa a acordat şi acordă o atenţie deosebită pregătirii profesionale a angajaţilor societăţilor comerciale sau pentru cei care doresc să înceapă o afacere.
        Cursurile sunt organizate de "FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI", fundaţie constituită de întreg Sistemul Cameral din România, cu filiale la toate Camerele Teritoriale.

        De asemenea se acordă şi consultanţă în domeniul relaţiilor de muncă şi resurselor umane, cât şi consultanţă în domeniul Financiar-Economic, susţinute de specialişti cu înaltă calificare.

        In cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa funcţionează "CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL" conform prevederilor Codului de Procedură Civilă, Cartea IV, Capitolul III, art. 352.
        In toate ţările capitaliste dezvoltate majoritatea litigiilor comerciale apărute între comercianţi sau între comercianţi şi terţe persoane sunt rezolvate de "CURŢILE DE ARBITRAJ COMERCIAL".

Arbitrajul comercial

      Comercianţilor români le lipseşte încă această "cultură juridică" şi nu folosesc "ARBITRAJUL COMERCIAL".
      "CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL" din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa practică tipul de arbitraj comercial "INSTITUŢIONALIZAT".
      Avantajele oferite de "ARBITRAJUL COMERCIAL" sunt:

 • rapiditate (maxim 5 luni)
 • costuri reduse (70% din taxa de la instanţele de drept comun)
 • termene scurte
 • confidenţialitate
 • conduita morală şi profesională a arbitrilor
 • alegerea arbitrilor de către părţi
 • hotărârea arbitrală se investeşte de instanţă cu "FORMULA EXECUTORIE", executându-se ca oricare hotărâre judecătorească

        Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa a organizat timp de 10 ani " SIMPOZIONUL JURIDIC" al Camerelor de Comerţ.
        Lucrările desfăşurate în cele zece ediţii ale "SIMPOZIONULUI" au avut susţinerea ştiinţifică a unor somităţi ale "DREPTULUI COMERCIAL" din   România şi dacă cităm pe Dl. Prof. Dr. Ion Băcanu, pe regretatul Prof. Dr. Octavian Căpăţână şi Prof. Dr. Stanciu Cărpenaru considerăm cã este suficient.

Simpozionul III - Contracte civile şi comerciale - Sinaia

      La lucrările celor 10 ediţii au participat delegaţi ai Ministerului Justiţiei, profesori titulari ai disciplinei DREPT COMERCIAL ai UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI şi ai UNIVERSITĂŢII VALAHIA-TÂRGOVISTE, toţi directorii din judeţe ai OFICIILOR REGISTRULUI COMERŢULUI, jurişti de la multe societăţi comerciale mari din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Braşov şi Prahova.

     În urma lucrărilor acestor "SIMPOZIOANE" s-au modernizat toate normele după care funcţionau OFICIILE REGISTRELOR COMERŢULUI din Romania.
     În cei 20 de ani, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa a organizat 17 ediţii ale "TOPULUI FIRMELOR DÂMBOVIŢENE" .
     Fiecare ediţie a TOPULUI a fost un clasament obiectiv, bazat pe prelucrarea indicatorilor economico-financiari din bilanţul depus de societăţile comerciale.

Festivitatea topului firmelor dâmboviţene
2008

     În anul 2010 personalul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa este format din următorii angajaţi:

Rusescu Gelu - preşedinte

- Gheorghe Diaconu
- Rodica Cornea
- Ion Iordache
- Tiberiu Iordache
- Magda Coarfă
- Ştefania Brotac
- Sorin Haram
- Cristina Miculescu
- Adriana Grigore
- George Alfred Diaconu
- Popa Agota
- David Maria

         Acest colectiv face toate eforturile pentru a oferi servicii de calitate, în timpul cel mai scurt, tuturor comercianţilor Judeţului Dâmboviţa şi tuturor persoanelor care doresc sa-şi înceapă o afacere.
         În acest sens avem solicitări permanente de la numeroase societăţi comerciale, alte persoane fizice şi juridice din judeţ, din ţară şi din alte state.
         În urma eforturilor depuse Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa a reuşit să crească an după an standardele serviciilor oferite comunităţii de afaceri damboviţene.
        Actualmente Camera dispune de tehnică de calcul şi de comunicare de ultimă generaţie.
        Colaborăm cu toată presa Dâmboviţeană, cu Televiziunea Română ( Afaceri de Succes ), cu Money Chanel şi Antena 3 (Ora Camerelor de Comerţ) cu diverse publicaţii din domeniul DREPTULUI COMERCIAL.
        Menţinem legături permanente cu Camerele de Comerţ din toate ţările apropiate şi cu EURO CHAMBRE.
        Participăm ca aplicanţi sau parteneri la diverse proiecte finanţate din fonduri europene pe axele 2.3 şi 5.2.
        Sperăm că în paginile acestei scurte MONOGRAFII am reuşit să oglindim activitatea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Damboviţa în perioada 1990- 2010 şi credem într-un viitor mai bun al economiei Romaniei, economie pentru care lucrăm cu toată responsabilitatea.

 

 

 

PERSONALUL
CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA DAMBOVITA

 

NR.CRT

FUNCTIA

PROFESIE/NUME

SPECIALIZAREA

1.

PRESEDINTE

JR. ING. GELU RUSESCU

0751153700; 0740113363

gelu_rusescu@yahoo.com; cciadta@gmail.com 

EXPERT EVALUATOR ANEVAR- imobil

Expert tehnic

2.

DIR. ECONOMIC

AMUZA ALEXANDRA ADRIANA

0763638039

amuza.alexandra@yahoo.com

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

3.

CONSILIER JURIDIC

CONS. JUR. BROTAC STEFANIA

0751153709

brotacstefania@yahoo.com

cciadta@gmail.com

DOCTORAND ISTORIA DREPTULUI

4.

CONSILIER JURIDIC

CONSULTANTA; SECRETARIAT ARBITRAJ COMERCIAL

JR. TIBERIU IORDACHE

0751153706

iordache_tiberiu99@yahoo.com

cciadta@gmail.com

EXPERT DREPT COMERCIAL

5.

DIRECTOR GENERAL

 ADRIANA GRIGORE

0751153705

ada30_2006@yahoo.com

cciadta@gmail.com

MANAGER PROIECT

INTERPRET LIMBA ITALIANA

6.

SEF CABINET 

PIRLEA ALEXANDRA

0751 153 703

-

7.

CONDUCATOR AUTO

B;C;D; GEORGE ALFRED DIACONU

0751153707

- 8. CONSILIER JURIDIC

CATANESCU CATALINA

0751 153 708

-

9.

INGRIJITOR CLADIRE

DAVID MARIA

0730293920

 

-

 

   

 


Programe si activitati CCI

Despre noi

Curs valutar - 29 ianuarie 2020

 • 1 EUR = 4.4873 RON

 • 1 USD = 3.2685 RON

 • 1 GBP = 5.4603 RON

Box mic Baner 160
Footer