Sectiuni

Utile

Judetul Dambovita

Judeţul Dâmboviţa are o suprafaţă de 4.054 km² (1,7 % din suprafaţa tarii). Este situat în partea central-sudică a ţării, suprapunându-se bazinelor hidrografice ale râurilor Ialomita şi Dambovita. Judeţele vecine sunt: a

  • Brasov la nord;
  • Prahova la est;
  • Ilfov la sud-est;
  • Giurgiu la sud;
  • Teleorman la sud-vest;
  • Arges la vest.

Altitudinea maximă se înregistrează în  Varful Omu (2505 m) din Muntii Bucegi, iar cea minimă de cca 120–125 m, în Câmpia Titu. Unităţile administrative componente ale judeţului sunt: 2 municipii, 5 orase şi 81 de comune cu 361 sate.

 

Relief

Teritoriul este dispus în trei trepte de relief, ce se succed de la nord spre sud pe o diferenţă de nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcătuite din munţi (9 %), dealuri (41 %) şi campii (50 %). Etajat de la câmpia joasă până la cele mai înalte piscuri ale Munţilor Bucegi, relieful judeţului Dâmboviţa prezintă o mare diversitate peisagistică. Succesiunea treptelor de relief poartă atât amprenta factorilor geologici, cât şi a celor fiziogeografici, care au participat activ la formarea şi evoluţia lor. Cea mai veche şi mai înaltă unitate de relief, situată în partea de nord a judeţului, este formată de  muntii Leaota şi Bucegi. Primul masiv,fiind alcătuit din sisturi cristaline, deosebeşte ca morfologie de Munţii Bucegi, în a căror alcătuire predomină calcarele,  gresiile şi conglomeratele. Subcarpatii alcătuiesc cea de-a doua treaptă de relief şi ocupă 23% din suprafaţa judeţului. Din punct de vedere geologic sunt alcătuiţi din depozite paleogene la nord şi neogene la sud. Aproape toată gama formaţiunilor este cutată într-o succesiune latitudinală de sinclinale şi anticlinale puternic faliate. Nota dominantă a reliefului o dau fenomenele de alunecare şi de eroziune torentiala, care scot din circuitul agricol suprafeţe apreciabile de teren. Piemontul Candesti constituie o treaptă de relief care se deosebeşte prin alcătuirea geologică, tectonică şi morfologică atât de Subcarpatii, cât şi de zona de câmpie. Interfluviile sunt netede, împădurite, uşor înclinate spre sud şi fragmentate de văi mult mai adâncite în cuvertura de pietrisuri. Campiile, care ocupă peste 50% din suprafaţa judeţului, alcătuiesc cea mai joasă şi cea mai tânără treaptă de relief. Orientarea generală a interfluviilor , nord-vest -- sud-est, panta mică a acestora, lăţimea şi gradul slab de fragmentare dau nota dominantă a acestei unităţi. Din forajele existente se constată prezenţa unei cuverturi de pietrisuri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau de lunca. În condiţii specifice de climă şi vegetaţie, pe aceste depozite s-au format cele mai fertile soluri din judeţ.

Programe si activitati CCI

Despre noi

Curs valutar - 29 ianuarie 2020

  • 1 EUR = 4.4873 RON

  • 1 USD = 3.2685 RON

  • 1 GBP = 5.4603 RON

Box mic Baner 160
Footer