Sectiuni

Utile

PROIECT COMTUR

 

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară  nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenţie  2.3 „Acces și participare la formare profesională continuă”

Titlul proiectului: ” Creșterea Competitivității economice prin calificarea angajatilor din Turism – COMTUR”

Contract nr.  POSDRU/164/2.3/S/142133                                                                                                                                                                         

Beneficiar: Fundaţia AGORA Oradea

Partener 1: Camera de Comerț și Industrie Bihor

Partener 2: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovita

 

 

 

 Cresterea competitivitatii economice prin calificarea angajatilor din turism – ComTUR.

Domeniul major de interventie: 2.3.”Acces si participare la formare profesionala continua”. Axa prioritara 2” Corelarea invatarii pe tot parcusrul vietii cu piata muncii”. Perioada de implementare – 18 luni, incepand cu data de 17.04.2014, cod smis – 142133. Valoarea totala a proiectului: 4.120.389, 00 lei. Buget alocat Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita: 1.053.541,59 lei

 Finantator: FSE prin POSDRU 2007 – 2013. Calitatea Camerei de Comert Dambovita – partener. Solicitant: Fundatia Agora Oradea; Partener: Camera de Comert  si Industrie Bihor.

Obiectivul general al proiectului a fost constituit de dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitătii pe piata muncii pentru 950 de angajati din Regiunile NV si Sud Muntenia, prin calificarea în domeniile serviciilor turistice, grupul tinta pentru judetul Dambovita a fost de 300 persoane.

In cadrul proiectului CCIA Dambovita a autorizat 3 cursuri de calificare : Camerista, Lucrator hotelier, Administrator pensiune turistica.

Astfel am contribuit la calificarea personalului din majoritatea unitatilor hoteliere din judetul Dambovita. Dintre acestea putem aminti: Hotel Dambovita, Hotel Nova, Hotel King, Hotel Valahia, Hotel Pestera, Hanul Dragodana, Hotel Ceres Pucioasa, Complex Turistic Galma – Dichiu.

Toti indicatorii prevazuti in proiect au fost indepliniti.

FIŞĂ DE PROIECT

 

Fundaţia AGORA Oradea, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bihor și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, implementează începând cu 17.04.2014 pe o perioadă de 18 luni, proiectul cu titlul: ” Creșterea Competitivității economice prin calificarea angajaților din Turism – COMTUR”, Contract nr.  POSDRU/164/2.3/S/142133, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - POSDRU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității pe piața muncii pentru 950 de angajați din Regiunile NV și Sud Muntenia, prin calificarea în domeniile serviciilor turistice.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la :

-          Dezvoltarea și autorizarea a 4 programe de calificare și promovarea beneficiilor participării la formare profesională continuă  în rândul angajaților din turism.

-          Facilitarea accesului pentru 950 de angajați din turism la servicii de consiliere și programe de formare în vederea obținerii unei calificări complete.

Activităţile principale ale proiectului includ:

 

A1. Elaborare de programe de formare profesională continuă și materiale suport în vederea autorizării programelor de calificare;

A2. Campanie de informare și promovare a beneficiilor participării la programe de orientare, consiliere și formare pentru calificare completă în turism.

A3. Dezvoltarea, implementarea și evaluarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională pentru 950 de angajați din turism

A4.  Furnizare de programe de calificare pentru 950 de angajați  din turism

Cursurile de calificare derulate, recunoscute la nivel național și european, vor fi de nivelul 1 si 2, astfel:

-           Lucrător în hoteluri - cameristă – Cod nomenclator 5142.1.1- calificare nivel 1- 360 ore;

-          Lucrător hotelier – Cod nomenclator 5142.2.1 - calificare nivel 2 - 720 ore;

-           Administrator pensiune turistică - Cod nomenclator 5121.2.4 - calificare nivel 2 - 720 ore;

-          Lucrător în comerț –Cod nomenclator 5220.1.1 - calificare nivel 1- 360 ore.

 

Activități transversale – pe tot parcursul proiectului (18 luni):

 

A.5.  Informare și publicitate pentru a asigura vizibilitate proiectului și finanțării obținute.

A.6.  Achiziții publice necesare implementării proiectului.

A.7.  Management de proiect

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.120.389,00 lei

 

Pentru informaţii suplimentare:

Manager proiect        Gabriela Bologa      

Număr de telefon :    0259 427398

Număr de fax :          0259 434925

Adresă de e-mail :     decan@univagora.ro

 

 

 

 

 

Programe si activitati CCI

Despre noi

Curs valutar - 29 ianuarie 2020

  • 1 EUR = 4.4873 RON

  • 1 USD = 3.2685 RON

  • 1 GBP = 5.4603 RON

Box mic Baner 160
Footer