Sectiuni

Utile

Avize de atestare a cauzei de forta majora

IMPORTANT PENTRU PRODUCATORII AGRICOLI CARE AU CULTURI CALAMITATE DE SECETA

Fermierii si Societatile care au culturile compromise de seceta pot solicita Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita eliberarea de:

 

A V I Z E    D E    F O R T A   M A J O R A

 

Rolul acestor avize este de a exonera de raspundere contractuala partea care invoca evenimentul de forta majora si care nu isi poate indeplini, total sau partial, obligatiile asumate prin contract, fata de partenerul contractual.

 Cei interesati pot solicita Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita eliberarea de avize de forta majora care sa ateste pieirea fortuita a recoltei .

 Persoanele care detin terenuri in arenda, pot solicita reducerea arendei stabilite in bani, in cazul pieirii recoltei din cauza situatiilor de forta majora, in urmatoarele conditii, prevazute de Codul Civil in vigoare:

1.       intreaga recolta a unui an sau cel putin o jumatate din ea a pierit fortuit;

2.       pieirea recoltei sa fi avut loc inainte de recoltare;

3.       existenta unei polite de asigurare pentru cultura afectat, chiar daca societatea de asigurari nu a inclus si asigurarea fenomenului de „seceta".

Reamintim pe acesta cale ca, potrivit reglementarilor legale, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita are atributia exclusiva de a aviza cazurile de forta majora, in raza judetului Dambovita.

CCIA DAMBOVITA DORESTE SA VINA IN SPRIJINUL TUTUROR PRODUCATORILOR AGRICOLI AFECTATI DE SECETA DIN JUDET, PRIN PRACTICAREA UNOR PRETURI MICI PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE FORTA MAJORA, CARE NU DEPASESC SUMA DE 100 EURO/AVIZ, ACCESIBILE TUTUROR PRODUCATORILOR AGRICOLI.

 

Pentru informatii suplimentare privind documentatia necesara, ne puteti contacta

0245/210318, e- mail: cciadta@gmail.com  - Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita

- RUSESCU GELU - Presedinte, 0751153700

- Coarfa Magda -   0751153703

- Brotac Stefania -  0751153709

 

Documentație necesară pentru eliberarea Avizului favorabil de forță majoră:

  1. Adresă de solicitare, ce trebuie să cuprindă prezentarea faptică și detaliată a evenimentului, consecințele acestuia în relația cu partenerul contractual și argumentele juridice potrivit cărora evenimentul invocat reprezintă forța majoră;
  2. Contractul comercial afectat de evenimentul de forță majoră, cuprinzând clauza de forță majoră. În cazul în care sunt afectate mai multe contracte comerciale, pentru fiecare dintre acestea se va emite câte un certificat distinct;
  3. Înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul invocat și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale.
  4. Proces-verbal emis de primăria locală sau nota de constatare emisă de societatea de asigurări, din care să reiasă procentul afectat din cultura agricolă;
  5. Notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariția evenimentului invocat și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale;
  6. Atestări de la organele, autoritățile și instituțiile abilitate, de la caz la caz, privind existența și efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii și încetării evenimentului.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant.

Solicitantul își asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor și a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în vederea emiterii avizului de existență a forței majore.

 

 

 

 

Forta majora, ca o definitie relativ generala, semnifica acel eveniment exterior, independent de vointa vreunei persoane implicata in raportul juridic, intervenit dupa nasterea obligatiei, imprevizibil si insurmontabil, care face imposibila executarea obligatiei si care inlatura raspunderea debitorului fata de creditor. Trebuie precizat, inca de la inceput, ca forta majora nu trebuie expres prevazuta pentru a putea fi invocata intr-un raport juridic. Prin urmare, forta majora este admisibila nu datorita unui text ca atare, ci datorita situarii sale intre institutiile generale ale dreptului, fundamentata pe principii unanim recunoscute in toate sistemele juridice.


Aparitia unui caz de forta majora si, deci, posibilitatea invocarii sale produce doua efecte semnificative, general acceptate:
- mai intai, efectul cel mai vizibil: al exonerarii de raspundere, al inlaturarii (temporare) a raspunderii subiectului care avea o obligatie, o datorie si care nu a putut fi realizata sau a fost realizata intarziat, ca urmare a cazului de forta majora;
- mai apoi, efectul suspendarii raportului juridic afectat, deci si al obligatiei care a fost intarziata sau zadarnicita de evenimentul extraordinar care semnifica forta majora.
Pentru a fi perceputa corect, notiunea de forta majora trebuie asociata cu exemple care constituie traditional „zestrea" conceptului aferent. Astfel, sunt considerate forta majora: razboiul, cutremurele, inundatiile, incendiile, revolutiile s.a. Dar nu toate aceste evenimente sunt, fara disctinctie, cazuri de forta majora, ci numai acelea care sunt extraordinare, adica, deopotriva  imprevizibile, insurmontabile si care fac imposibila executarea obligatiei analizate.


In Romania forta majora se certifica de catre Camera de Comert si Industrie din Romania.


Camera de Comert Industrie si Agricultura Dambovita este abilitata in temeiul juridic al dispozitiilor legale speciale instituite de Cap. 2, art. 4, lit. j) din Legea nr. 335/2007 - Legea Camerelor de Comert din Romania si in baza prevederilor art. 5, pct. 29 din Statutul propriu cu referire la atributiile Camerei, sa emita, la cerere, pe baza unor acte temeinic justificate, avize de atestare a cauzei de forta majora.

Programe si activitati CCI

Despre noi

Curs valutar - 29 ianuarie 2020

  • 1 EUR = 4.4873 RON

  • 1 USD = 3.2685 RON

  • 1 GBP = 5.4603 RON

Box mic Baner 160
Footer