Sectiuni

Utile

Certificate de origine a marfurilor

Pentru eliberarea certificatelor de origine - 2016 privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere, însoţit de următoarele documente:

• declaraţia de origine;


• factură externă;


• copie certificat de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;


• acreditiv şi / sau contract;


• împuternicire / delegaţie pentru anul 2016;

 

 

Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, certificatele de origine folosite pana in momentul respectiv (formularul roz) si-au pierdut valabilitatea, fiind inlocuite cu noile formulare de Certificate de Origine universale, atestand originea Comunitatii Europene, cu tara de origine specifica Romania, seturi cu trei file de culori diferite si cu filigran pe prima fila, conform Reglementarii CEE nr. 2454 / 1993 a Comisiei din 02.07.1993 privind dispozitii de aplicare a Regl. CEE nr. 2913 / 92 a Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar.


In baza temeiului legal conferit de Decretul-Lege 130/1990, doar Camera de Comert si Industrie a Romaniei este abilitata sa emita "certificate de origine pentru marfurile romanesti la export".


Astfel, la sediul nostru va stau la dispozitie noile formulare de Certificat de Origine, impreuna cu Ghidul de completare a acestora, realizat dupa instructiunile practicate si de alte CCI nationale din tarile UE, in concordanta cu reglementarile internationale si cu Normele ICC de la Paris (Camera Internationala de Comert).


Cum se completeaza?


Caseta 1 - Expeditor


Aceasta caseta trebuie sa precizeze numele si adresa exportatorului din Romania. Ocazional pot aparea probleme in acest sens si ele se pot solutiona dupa cum urmeaza:


Problema A: Exportatorul cere furnizorului sau sa ridice certificatul.
Raspuns: Caseta 1 trebuie sa indice numele si adresa furnizorului si cuvantul "on behalf of" urmat de numele si de adresa expeditorului.


Problema B: O subsidiara a unei companii multinationale exporta marfa din romania, dar multinationala are un sistem centralizat de facturare situat in afara Romaniei.
Raspuns: In Caseta 1 trebuie incluse numele si adresa subsidiarei din romania impreuna cu cuvantul "on behalf of" urmat de numele si adresa companiei mama. Trebuie adusa ca proba factura de export a companiei mama catre destinatar andosata de catre subsidiara, in care sa se arate ca marfa este expediata din Romania.


Problema C: O companie multinationala are intreaga administratie a exporturilor in Romania, indiferent de tara din care se exporta marfa.
Raspuns: Cu conditia sa se poata arata in mod pozitiv ca compania din Romania este integral responsabila de documentatia aferenta activitatii de export, se admite ca in caseta 1 a Certificatelor de origine sa se faca referire doar la compania exportatoare, dar doar daca aceasta companie se afla in interiorul Comunitatii Europene.


Caseta 2 - Destinatar


Aceasta caseta trebuie sa arate numele si adresa primitorului din strainatate a marfii expediate.


Problema A: Numele si adresa destinatarului strain nu sunt cunoscute iar marfa este livrata intr-un port sau aeroport din Romania conform instructiunilor unui cumparator care reuneste mai multe loturi intr-un singur transport; sau marfa este adresata unui destinatar determinat doar dupa ce este in tranzit sau la ajungerea in tara de destinatie.
Raspuns: Caseta 2 trebuie completata inserand "to order"  si in continuare numele tarii de destinatie. Proba se face prin factura expeditorului catre cumparator cu conditia ca aceasta sa cuprinda declararea clara a tarii de destinatie.


Problema B: Marfa urmeaza sa fie expediata catre o alta persoana decat cumparatorul, dar din ratiuni contractuale este necesara specificarea cumparatorului.
Raspuns: Caseta 2 trebuie completata cu "to order" si apoi cu numele si adesa cumparatorului si apoi "delivered to" si numele si adresa primitorului din strainatate al marfii. Proba se face prin factura expeditorului catre cumparator cu conditia ca aceasta sa includa o declaratie clara cu privire la primitorul din strainatate sau la tara de destinatie finala, dupa caz.\


Organele emitente trebuie sa se asigure ca exportul marfii este clar specificat. C/ O este un document de export si nu rebuie niciodata emis cu un destinatar din romania, (cu exceptia C/ O pentru export intern in cadrul unor programe cu finantare UE).


Caseta 3 - Tara de origine


Este cea mai importanta, întrucat prezentarea originii constituie functia principala a certificatului. Este necesar ca emitentii sa studieze integral  regulile CE  privind originea pentru a putea determina acceptabilitatea declaratiei solicitantului. Intelegerea regulilor le este necesara si pentru a se asigura ca originea este clar aratata în mod corespunzator.


Caseta 3 - Destinatia de origine


a) Regulile CE prevad ca marfa care îsi are originea în Comunitate trebuie desemnata ca având origine "European Comunity". Reglementarile mai prevad ca, atunci când necesitatile comerciale o impun, aceasta declaratie poate fi amplificata psre a include si denumirea statului din CE de ex.: "European Comunity - Romania". Când marfa este fabricata sau produsa prin procese efectuate prin 2 sau mai multe state membre ale CE regulile precizeaza ca marfa trebuie desemnata doar ca de origine din "European Comunity" fara alte completari (art. 48.3 din Reglementarea CE 2494/ 93).
Trebuie facuta o distinctie clara intre reglementarile referitoare la origine nepreferentiala si regulile de origine aplicate in vaza acordurilor preferentiale la care CE  este parte.


b) Nu sunt acceptate abrevierile. Folosirea mentiunii "EC- RO" nu este permisa deoarece astfel de abrevieri nu se traduc adecvat. Similar, nu sunt acceptabile nici combinatiile de abrevieri si de denumiri integrale ca "EC - Romania" sau "European Community - RO". In toate cazurile originea trebuie declarata clar si integral.


c) In cazul marfurilor de origine multipla, daca nu este suficient spatiu in caseta 3, textul din caseta 3 trebuie sa fie urmatorul: "As shown in box 6". Apoi denumirea originii se completeaza prin precizarea originii in dreptul fiecarui articol din caseta 6.


Caseta 4 - Detalii privind transportul


Daca solicitantul doreste, aceasta caseta facuktativa poate fi lasata goala. Mentiuni se vor face conform acreditivului documentar. In practica normala este uzual sa se indice modul de transport utilizat, de ex. Transport maritim, transport aerian, rutier sau cale ferata.


Problema A: expedierea se face prin mijloace de transport diferite sau multi - modale.
Raspuns: Se introduce "Mixed transport".


Problema B: Mijlocul de transport este necunoscut.
Raspuns:  Se introduce "Earliest Available Transport"


Problema C: Poate fi necesar numele vasului in locul mentiunii "Seafreight".
Raspuns: Este perfect acceptabil cu conditia ca solicitantul sa inteleaga ca orice inlocuire a numelui vasului cu un altul va presupune redepunerea C/ O pentru aprobarea modificarii.


Caseta 5 - Observatii


Aceasta caseta a fost lasata  deliberat ca spatiu de rezerva de CE la ultima revizuire a  formularului. Desi nu este necesar sa se introduca ceva in aceasta caseta, nu exista obiectii ca  organele emitente sa permita utilizarea casetei. Acest lucru se porduce in urmatoarele 2 moduri:


a) Cand organul emitent trebuie sa andoseze in vreun mod certificatul. Cea mai frecventa andosare se refera la Certificatul emis pentru a anula si a inlocui un certificat emis anterior.


b) Cand solicitantului i se cere sa introduca in Certificat informatii, in plus fata de cerintele normale ale formularului, dar necesare pentru exportul respectiv. Exista mai multe exemple de asemenea andosari. Cea mai uzuala este mentiunea privind numarul unui acreditiv documentar si numele bancii care a emis acreditivul documentar. O alta mentiune uzuala este referirea la numarul licentei de import acordate de tara de destinatie. Totusi, aceasta informatie poate fi inclusa in caseta 5 doar daca organul emitent este convins de corectitudinea acestor detalii sulimentare, intrucit aceste mentiuni devin parte a certificarii pentru care este responsabil emitentul.

Caseta 6 - Descrierea marfii etc


Aceasta caseta cuprinde marfurile care sunt de fapt exportate si se cere ca solicitantul sa furnizeze anumite informatii in scopul identificarii transportului. Aceste informatii imbraca forma unor insemne si numere, a numarului si tipului de ambalaje folosite, a descrierii marfurilor si, unde este cazul, a numerelor de articole.


a) Marci si numere.  Se refera la insemnele si numerele efectiv scrise sau fixate in alt mod pe ambalajele expediate. Practica uzuala este ca aceste insemne sa fie o combinaie de:


i) insemne de directionare, care servesc la identificarea fie a ecpeditorului, fie a destinatarului,
ii) insemne ale portului, care identifica portul, aeroportul sau alt loc de destinatie, de ex. depozit vamal intern;
iii) Mentiuni sau numere de ordine stipulate prin contract, de obicei o combinatie de litere si numere;
iv) Numerele efective de ambalare, de ex.1 din 1, 1 - 10, 1/15, 1-13 din 13.


Problema A: Marfurile sunt livrate fara insemne.
Raspuns: C/ O contine cuvantul "Unmarked"


Problema B: ambalajele sunt pur si simplu adresate destinatarului.
Raspuns: C/ O trebuie sa indice "Fully addressed"


b) Numarul si tipul de mabalaje utilizate - Se refera la numarul de cutii, recipiente, lazi, paleti, baloturi, role, etc. Are compun transportul. Cu utilizarea tot mai larga a containerelor in locul incaracturilor traditionale, mentiunea se poate referi doar la un numar de container dintr-o serie de numere de container. Adesea, la detaliile transporturilor conteinerizate se adauga mentiuni ale numrelor sigiliilor atunci cind ele sunt definitiv sigilate dupa incarcare. Pentru transporturile conventionale trebuieprecizat tipul de ambalare. Numarul de ambalaje trebuie sa corespunda intotdeauna numerelor aratate pe marci si numere.
Problema: Marfa ste livrata in vrac si neambalata.
Raspuns: C/ O trebuie marcata "Unpacked" sau "Loose" sau "In bulk".


c) Descrierea marfurilor.  Marfurile trebuie descrise conform descrierrii lor comerciale uzuale. Ea trebuie sa fie suficient de deatliata pentru a indica in mod clar natura marfurilor si nu trebuie sa fie vaga sau generala, de ex. piese de schimb, si nici nu trebuie facuta exclusiv prin referirea la o marca comerciala sau la un nume de brand.


Problema A: Exportatorul utilizeaza din motive comerciale o descriere care nu raspunde acestoe cerinte.
Raspuns: Astfel de descrieri pot fi permise in completarea descrierii comerciale normale cu conditia ca organul emitent sa se fi convins ca ambele descrieri utilizate pot avea acelasi inteles.
Organul emitent trebuie sa se asigure ca descrierea utilizata este in deplina cincordanta cu detaliile depuse prin cerere. De ex. daca pretul marfurilor este indicat in C/ O , acesta trebuie comparat cu factura depusa pentru a se verifica concordanta. CE cere ca toate declaratiile din C/ O sa fie in termeni afirmativi si nu negativi. Prin urmare, solicitantii trebuie sa declare ce anume sunt marfurile si nu ceea ce nu sunt. Nu pot fi admise declaratii care se abat de la declararea afirmativa.


Problema B: C/ O cuprinde declaratii de boicot politic aratand ca marfurile nu provin din tari sau surse aflate pe o lista neagra.
Raspuns: Acestea sunt interzise. C/ O trebuie refuzat pina la eliminarea declaratiilor de boicot politic fie prin stergerea lor din C/ O si aprobarea modificarii, fie prin depunerea unui nou C/ O din care lipsesc declaratiile incriminate.


Problema C: Un agent depune o cerere care include formularea calificativa „ said to contain „ sau abrevierea "stc".
Raspuns: Acest lucru este interzis deoarece neaga cunoasterea pozitiva a marfurilor ce urmeaza a fi transportate. Agentul exportatorului trebuie sa dispuna de aceste cunostinte pentru a completa corect cerea. Formularul rebuie stearsa din C/ O sau trebuie redactat un nou C/ O.


d) Atentie: Pentru a exista siguranta ca nu se mai poate adauga nimic la C/ O dupa ce a fost emis, tot spatiul ramas liber in caseta 6 trebuie taiat. Acest lucru se face cu linie orizontala sub ultima mentiune din caseta si cu o linie in diagonala teste spatiul ramas.


Problema D: Taierea spatiului nu a fost facuta de solicitant.
Raspuns: Organele emitente trebuie sa nu elibereze Certificatele pina nu s-au convins ca acest lucru a fost facut si, daca ste necesar, vor proceda ele la taierea spatiului.


e) Uneori, spatiul din Caseta 6 u este suficient pentru a oinclude detaliile amanuntite cerute. De obicei, acest lucru se intimpla cind C/ O acopera transportul mai multor marfuri care trebuie precizate individual. In aceasta eventualitate solicitantul trebuie:


i) fie sa utilizeze 2 sau mai multe formulare de C/ O in functie de spatiul necesar. Numarul al celui de-al doilea formular si al urmatoarelor formulare va fi identic cu al primului set utlizat. Totodata, fiecare formular trebuie sa cuprinda numarl total de formulare care formeaza C/ O de ex. Pagina 1 din 3, pagina 2 sin 3, paginea3 din 3, etc. Originalele tuturor seturilor se vor capsa impreuna si in acelasi mod se vor capsa copiile certificatelor si cererile pentru a forma un certificat cu mai multe file
ii) fie sa ataseze ferm si permanent o copie a facturiide export la fiecare fila a setului de   C/ O. In acest caz, C/ O trebuie sa cuprinda o descriere generala a marfurilor in acseta 6 uemata de formularea "According to the attached invoice number ... dated ...". In aceste cazuri, autoritatea emitenta trebuie sa verifice daca in tara de destinatie exista o cerinta ca factura sa fie semnata. In caz afirmativ, facturile atasate C/ O trebuie legal semnate ce catre o persoana autorizata a companiei care a emis factura. In orice situatie, factura originala nu trebuie atasata intrucat aceste anexe contin o parte a casetei 6 si nu indeplinesc un dublu rol. Pebtru a se asigura ca aceste anexe nu vor putea fi inlocuite, organul de emitere emitent stampileaza toate filele facturii cu stampila de certificare si andoseza numarul C/ O pe factura astfel atasata.


f) Cind se prezinta certificate pentru mai multe marfuri si exista suficient spatiu in caseta 6 pentru o mentiune completa, fiecare descriere trebuie clar delimitata si numeraotata art. 1, art. 2 etc. Ca parte a descrierii din caseta 6. Cind sunt mai multe marfuri si au origini diferite, originea din caseta 3 trebuie corelata cu articolele individuale, de ex. art.1 Comunitatea europeana - Romania, art.2 Statele Unite ale Americii, etc. Daca s-a folosit in caseta 3 mentiunea "As shown in box 6", descrierea pe articole a marfurilor din caseta 6 trebuie sa includa si tara de origine.


Caseta 7 - Cantitatea


Ea are rolul de a fi un alt mijloc de a corela transportul cu certificatul. Marea majoritate a C/ O includ greutatile nete sau brute ori pe ambele. Daca se da doar o greutate, trebuie evidentiat lar daca este greutatea neta sau bruta. Greutatea nu este singurul mod de masurare care poate fi inserat in caseta 7 si in anumite schimburi comerciale sunt mai potrivite alte unitati de masura de ex. litri, metri, marimi cubice sau cantitati unitare. Organele emitente tebuie sa se asigure ca mentiunle concorda cu documentele de sprijin si ca toate mentiunisle sunt facute in sistem metric.


Caseta 8


Pe originalul si pe copia Certificatului (Certificatelor) nu i se permite solicitantului sa faca  mentiuni in caseta 8. Acest spatiu este rezervat pentru organul emitent in vederea autentificarii documentului dupa terminarea operatiunilor de verificare. Totusi, pe formularul de cerere, caseta  8 trebuie compsletata de catre solicitant deoarece ea contine cererea formala a documentului  impreuna cu o declaratie ca informatiile date, atat in cuprinsul Certificatului cat si ca raspuns la  cererile de informatii ale oragnului emitent, inclusiv la cererile orale, sunt corecte. Solicitantul  trebuie4 sa incheoie declaratia sa cu semnatura si data si trebuie sa adauge numele semnatarului  cu litere de tipar pentru a facilita identificarea. Organele emitente trebuie sa se asigure ca toate  semnaturile apartin personalului autorizat al solicitantului si ca sunt inregistrate la autoritatea  emitenta.


Atentie: Camerele de Comert si Industrie teritoriale vor aplica dupa "CHAMBER OF  COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA" mentiunea "c/o" si denumirea lor sub  forma: CCI... ( judetul).


Caseta 9 (pe formularul de cerere)


Aceasta caseta trebuie completata atunci cind solicitantul este agentul exportatorului. In aceste  cazuri agentul trebuie sa isi dea numele si adresa in aceasta caseta.


Pagina verso a formularului de cerere


Ea constituie pate a cererii si a angajamentului semnat de solicitant in caseta 8 a cererii si trebuie  completata. Sacest lucru se face prin bifarea de catre solicitant a casutei aecvate marfurilor  respective si prin fiurnizarea documentelor de sprijin necesare, dupa caz. Se poate alege intre 3  casute:
a) Cand marfa este integral de origine din Romania. Ea se refera la marfa fabricata in Romania din materiale sau componente de origine din Romania ( v. Al. 5.1.(a).);
b) Cind marfa este de origine din Romania in virtutea prelurarii la care mafa a fost supusa in Romania. Regula esentiala in acest caz sa se verifice prin regulile privind originea, ce prelucrare confera marfii originea si sa se determine cine a indeplinit acea prelucrare. Nu este esential sa se stabileasca o magine detaliata a intergului proces de fabricatie asociat marfii;
c) Cind marfa nu este de origine din Romania. In aceste circumstante, originea trebuie declarata si trebuie datao lista de documente care sa sustina aceasta declaratie. Aceste probe in sprijinul ei trebuie anexate la cerere si puse la dispozitie spre examinare.
Pot aparea anumite dificultati in completarea paginii verso a cererii. De exemplu:
a) Probe. Pentru marfa de origine din Romania cerinta minima este: cererea Certificatului si factura de export pe care se sprijina. Totusi, organele emiente au derptul de a cere probe suplimentare de cate ori considera ca este cazul. Aceste probe sunt de obicei sub forma unor facturi de la producator au prelucrator catre expeditor.
b) Agentii. Majoritatea agentilor vor putea, din motive de confidentialitate, sa prezinte ca document de sustinere doar o copie a facturii de export. Aceasta trebuie sa cuprinda i declaratie a originii semnata de catre exportator. In cazul in care organul emitent are nevoie sa obtina mai multe probe, acest lucru trebuie explicat agentului si, daca este necasar, ele sa fie obtinute direct de la exportator.
c) Origini multiple. Prezenta formlare a paginii verso a cererii indica ca trebuie bifata. In cererile care se refera la mai multe origini mai mult de casuta trebuie bifata, dupa caz.

 

Programe si activitati CCI

Despre noi

Curs valutar - 29 ianuarie 2020

  • 1 EUR = 4.4873 RON

  • 1 USD = 3.2685 RON

  • 1 GBP = 5.4603 RON

Box mic Baner 160
Footer