Sectiuni

Utile

Finantari

START UP SUD MUNTENIA

www.startupsudmuntenia.ro

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea antreprenoriatului si cresterea competentelor manageriale si antreprenoriale in regiunea Sud Muntenia, ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri, inclusiv IMM-uri inovatoare si ocupare. Astfel, vor fi infiintate un numar de 36 de afaceri noi cu profil non-agricol in zona urbana, din care cel putin 2 in fiecare judet din aria de implementare. Proiectul se adreseaza unui GT format din 300 de persoane fizice cu varsta peste 18 ani (someri si inactivi /angajaþi, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta) cu resedinta/domiciliul in regiunea Sud Muntenia care doresc sa infiinteze o afacere nonagricola în mediul urban, exclusiv tineri NEETs. Min 150 de persoane din GT vor fi femei. EFECTE PE TERMEN LUNG: prin proiect se sustine cresterea gradului de ocupare prin crearea a 72 de noi locuri de munca, cate min 2/afacere, mentinute min. 6 luni de la incheierea finantarii, de catre cele 36 de afaceri nou infiintate. In ce priveste efectele asupra membrilor GT, acestia vor beneficia de un program de formare in competente antreprenoriale care va permite generarea de noi afaceri si dezvoltarea culturii antreprenoriale prin transformarea acestuia intr-o alternativa viabila de cariera si in consecinta ocupare in regiunea Sud Muntenia. O analiza statistica a nevoilor si situatiei GT se regaseste la sectiunile Context si Justificare. CONTRIBUTIA LA RELIZAREA OBIECTIVULUI SPECIFIC 3.7 si OBIECTIVULUI APELULUI: formarea a 300 de persoane in antreprenoriat asigura transformarea acestuia intr-o optiune de cariera pentru toti membrii GT, generand alternative economice si oportunitati de ocupare in sectoare industriale cu valoare adaugata mare, iar ocuparea si mobilitatea lucratorilor vor fi sprijinite prin infiintarea a 72 noi locuri de munca in regiunea Sud Muntenia. Sprijinirea membrilor GT va avea loc atat prin imbunatatirea competentelor antreprenoriale ale acestora, facilitand cresterea nivelului de specializare al noilor angajati prin imbunatatirea calificarilor, precum si prin dobandirea de metode moderne de organizare a muncii, conducand la o productivitate si competitivitate sporite, in masura sa genereze prin afacerile infiintate locuri de munca durabile si de calitate.

 

 

PROIECTE CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA DAMBOVITA

              Proiect " Masuri active de ocupare in regiunea Sud-Muntenia REGIS"
POS DRU Axa prioritara 5 " Promovarea masurilor active de ocupare", Domeniul major de interventie 5.1 " Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare".
              Proiect in derulare cu o durata de 24 luni si rezultate anticipate " Cresterea gradului de informare a 200 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, inactive sau someri de lunga durata din regiunea Sud-Muntenia cu privire la competentele cerute pe piata muncii", " Intensificarea masurilor pentru o mai buna corelare intre oportunitatile de pe piata muncii si aptitudinile individuale a 200 de persoane inactive, someri de lunga durata sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca din regiunea Sud-Muntenia".

             Camera de Comerţ şi Industrie a României prin Proiectul ,,Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor'' în colaborare cu cele 42 de camere judeţene urmăreşte realizarea unor birouri de asistenţă câte unul pentru fiecare judeţ. Biroul prin cele două persoane în curs de instruire (februarie - iulie 2011) va fi un centru de informare ce va oferi asistenţă în domeniu firmelor interesate pentru aplicarea de strategii, politici şi instrumente, pe care companiile le vor adopta în mod voluntar pentru a-şi îmbunătăţi performanţele economice şi pentru a obţine beneficii sociale şi de mediu.
            Camerele de Comerţ sunt în contact permanent cu firmele membre, au dezvoltat relaţii de cooperare cu părţile interesate locale, având un potenţial rol strategic în promovarea trans-sectorială a culturii RSI în mediul de afaceri românesc, în rândul comunităţilor şi a diverşilor actori sociali şi civili locali.
            Prin crearea acestor birouri de asistenţă privind responsabilitatea socială a întreprinderilor se urmăreşte familiarizarea mediului de afaceri cu aceste concepte, aplicarea lor şi determinarea acestuia să devină un mediu de afaceri responsabil şi conştient de influenţa acţiunilor sale asupra societăţii.
            O firmă pentru care angajaţii sunt consideraţi cele mai valoroase resurse, o altă companie care investeşte în tehnologii de vârf ce îi vor permite reducerea emisiilor de particule în atmosferă, un IMM ce se implică în comunitatea locală în care activează pentru a contribui la dezvoltarea acesteia, o firmă care îşi evaluează performanţele sociale şi de mediu într-un raport extra-financiar...
            Veştile bune pot continua! Toate aparţin unor companii din România care au început să se mobilizeze pentru responsabilizarea socială şi de mediu a activităţilor economice pe care le desfăşoară. Pentru ca aceste iniţiative să devină practici curente în mediul de afaceri naţional, este nevoie ca ele să fie cunoscute, promovate şi comparate cu experienţele europene pentru a fi îmbunătăţite în mod continuu.
            Conştiente de rolul pe care îl pot juca în atingerea acestui obiectiv în calitate de reprezentante, promotoare şi mediatoare ale mediului de afaceri românesc, cele 42 de Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, sub coordonarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi-au unit eforturile pentru implementarea proiectului ''Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor''!
            Din septembrie 2011 va fi funcţional şi la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa un birou de asistenţă RSI pregătit să ofere asistenţă în domeniu firmelor interesate pentru aplicarea de strategii, politici şi instrumente, pe care companiile le vor adopta în mod voluntar pentru a-şi îmbunătăţi performanţele economice şi pentru a obţine beneficii sociale şi de mediu.

 

Programe si activitati CCI

Despre noi

Curs valutar - 29 ianuarie 2020

  • 1 EUR = 4.4873 RON

  • 1 USD = 3.2685 RON

  • 1 GBP = 5.4603 RON

Box mic Baner 160
Footer