Sectiuni

Utile

Infiintari firme, modificari acte

SERVICII OFERITE
de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa

 

 • Asistenţă la întocmirea contractelor comerciale şi civile;
 • Informaţii şi consultanţă privind modificarea actelor constitutive;
 • Asistenţă la codificarea şi extinderea obiectului de activitate;
 • Asistenţă şi consultanţă privind fuziunea/divizarea societăţilor comerciale;
 • Asistenţă şi consultanţă privind dizolvarea/lichidarea societăţilor comerciale;
 • Desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
 • Reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate;
 • Orice alte servicii solicitate de comercianţi.

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ DÂMBOVIŢA
VĂ OFERĂ:

 • Profesionalism;
 • Rapiditate;
 • Confidenţialitate;
 • Tarife reduse;

prin
Biroul de Asistenţă Juridică şi Comercială care asigură contra cost următoarele servicii:

 • Înfiinţare societăţi comerciale;
 • Înfiinţare persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
 • Modificare societăţi comerciale;
 • Modificare persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
 • Fuziune şi divizare societăţi comerciale;
 • Dizolvare şi radiere societăţi comerciale;
 • Redactare acte constitutive şi modificatoare ale societăţilor comerciale;

 

          Actele necesare demarării procedurilor pentru:


1. Înființare PFA (persoană fizică autorizată) sau II (întreprindere individuală):


- copie BI / CI;

- specimen de semnătură (la notar);

- dovada de proprietate ( in copie legalizată) și noi redactăm un contract de comodat pentru sediul profesional; dacă solicitantul provine din mediu rural și nu există act de proprietate e suficientă adeverința de rol emisă de primăria locală, cu adresa completă – in original;
- Documente care să ateste calificarea / pregătirea / experiența profesională: diplome, certificate, atestări, etc. în domeniul de activitate solicitat (copii);

 

 

2. Înființare IF (întreprindere familială):


- copie BI / CI – pentru fiecare membru familial al intreprinderii;

- specimen de semnătură pentru reprezentantul întreprinderii familiale (la notar);

- dovada de proprietate (in copie legalizată) și noi redactăm un contract de comodat pentru sediul profesional; dacă solicitantul provine din mediu rural și nu există act de proprietate e suficientă adeverința de rol emisă de primăria locală , cu adresa completă – in original;
- Documente care să ateste calificarea / pregătirea / experiența profesională: diplome, certificate, atestări, etc în domeniul de activitate solicitat (copii);


3. Înființarea unui S.R.L. cu 2 sau mai mulți asociați:

- copie BI / CI pentru fiecare asociat;

- specimen de semnătură pentru administrator (la notar);

- declarații pe propria răspundere că persoanele îndeplinesc condițiile legale pentru a fi asociați/ administratori sau asociat și administrator (la notar);

- dovada de proprietate (in copie simpla) și noi redactăm un comodat pentru sediul profesional; dacă solicitantul provine din mediu rural și nu există act de proprietate e suficientă adeverința de rol emisă de primăria locala, cu adresa completă – in original;
- 5 variante denumire societate;

 

 


Societatile  care opteaza sa fie membre ale Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita beneficiaza de servicile enumerate mai sus gratuit pentru anul respectiv!

 

Programe si activitati CCI

Despre noi

Curs valutar - 29 ianuarie 2020

 • 1 EUR = 4.4873 RON

 • 1 USD = 3.2685 RON

 • 1 GBP = 5.4603 RON

Box mic Baner 160
Footer